1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình khúc

Cuộn trang

1. Ngoài sân [Dm] gió đang bay mù lời em hát trong xa [Gm] mù Một nơi [A] chốn không tên người là chốn ta quay [Dm] về Bài ca [Gm] mới như sông vừa khơi [Dm] lên cát bồi Mượn câu [F] hát ta tan vào nhau [A7] nhé ĐK: Rồi em [Dm] cũng xa thôi mà, tình yêu [A] cũng quên thôi [Gm] mà Chờ nhau [A] mãi câu kinh nhàu và tiếng ca thay [Dm] màu Tình ta [Gm] mất chẳng tiếc một thân [F] đôi ghì xiết Cũng mềm [A] thôi riêng tim thì [Dm] mòn [Dm] Sẽ yêu thêm [A] hay chia [Dm] lìa [A] Nếu vui xin thêm ngày [Dm] nữa 2. Tuỳ em [Dm] đấy sẽ yêu lại là yêu đấy sống vơi [Gm] đầy Vì ta [A] hết đam mê rồi, và hết vô tư [Dm] rồi Nào em [Gm] hát thật tinh bài ca [F] mới nhẹ hơn Có lời [A] vui cho ta bùi [Dm] ngùi Hát tăng 1 tone lên [Em] ------ ĐK: Rồi em [Em] cũng xa thôi mà, tình yêu [B] cũng quên thôi [Am] mà Chờ nhau [B] mãi câu kinh nhàu và tiếng ca thay [Em] màu Tình ta [Am] mất chẳng tiếc một thân [G] đôi ghì xiết Cũng mềm [B] thôi riêng tim thì [Em] mòn [Em] Sẽ yêu thêm [B] hay chia [Em] lìa [B] Nếu vui xin thêm ngày [Em] nữa

Video hướng dẫn