highlight chords
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
Holiday in [E] paris, sunday afte- [A] rnoon 
Meeting a [E] French boy, ev'ning walk by [A] moon
So we were dancing on the [D] music and I was waiting for my [A] chance
I only didn't under- [E] stand him when she said in [A] french
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không?
Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình
Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ?
Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi
Giữ lễ vui nơi [E] Paris, phố xá ôi đẹp xa [A] vời
Giữa đám đông gặp [E] chàng, sánh bước vai cùng [A] trăng 
Vai ta kề vai dìu nhau trong [D] tiếng nhạc chất ngất đắm đuối trái tim [A] rung động 
Nhưng sao anh như mơ trong [E] tình yêu, thoáng phút vui chơi [A] tàn
Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không?
Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình
Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ?
Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình là thế đó (Comment Ca Va)

Nhạc Ngoại , Nhật Ngân
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
Holiday in [E] paris, sunday afte- [A] rnoon 
Meeting a [E] French boy, ev'ning walk by [A] moon
So we were dancing on the [D] music and I was waiting for my [A] chance
I only didn't under- [E] stand him when she said in [A] french
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça
Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours 
Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không?
Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình
Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ?
Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi
Giữ lễ vui nơi [E] Paris, phố xá ôi đẹp xa [A] vời
Giữa đám đông gặp [E] chàng, sánh bước vai cùng [A] trăng 
Vai ta kề vai dìu nhau trong [D] tiếng nhạc chất ngất đắm đuối trái tim [A] rung động 
Nhưng sao anh như mơ trong [E] tình yêu, thoáng phút vui chơi [A] tàn
Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không?
Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình
Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ?
Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com