1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình là thế đó (Comment Ca Va)

Cuộn trang

[A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours [A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours Holiday in [E] paris, sunday afte- [A] rnoon Meeting a [E] French boy, ev'ning walk by [A] moon So we were dancing on the [D] music and I was waiting for my [A] chance I only didn't under- [E] stand him when she said in [A] french [A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours [A] Comment ça [D] va, comme ci, comme ci, comme ci, comme [A] ça Tu ne comprends rien a [E] l'amour, rester la vie, rester tou- [A] jours Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không? Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ? Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi Giữ lễ vui nơi [E] Paris, phố xá ôi đẹp xa [A] vời Giữa đám đông gặp [E] chàng, sánh bước vai cùng [A] trăng Vai ta kề vai dìu nhau trong [D] tiếng nhạc chất ngất đắm đuối trái tim [A] rung động Nhưng sao anh như mơ trong [E] tình yêu, thoáng phút vui chơi [A] tàn Anh có thương [D] không ? có thấy bâng khuâng tơ vương gì [A] không? Hay đang ngơ ngác đi giữa yêu [E] thương cho đêm xanh kia trôi qua vô [A] tình Anh có thương [D] không ? có thấy cô đơn khi đêm về [A] không ? Hay đang mơ mãi sao với mây [E] trời cho đêm xuân qua âm thầm anh [A] ơi

Video hướng dẫn