1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình lỡ trăm năm

Cuộn trang

[Dm] Tình yêu ấy anh mang [Bb] về trao cho [Gm] người tình mới đi [A7] anh Rồi năm tháng em nơi [Bb] này vẫn thương [A7] hoài người tình lỡ trăm [Dm] năm Lòng như giông [Bb] tố phong [Gm] ba khi thuyền yêu trôi [A7] xa [Dm] Thuyền anh tách [Bb] bến sang [Gm] sông nước mắt em tuôn [Dm] thành dòng [A7][Dm] Anh đã hết yêu em [Gm] rồi [Bb] thì anh hãy đi theo [Dm] người Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Dm] ly Em nói đây em không [Gm] buồn, [Bb] em hứa đây em [Dm] không hờn Tình yêu chết hôm [A7] nay đành cố quên ngày [Dm] mai Gọi nhau ba [Bb] tiếng cố nhân [Gm] ơi sao buồn dâng [A7] chơi vơi [Dm] Từ nay xa [Bb] cách cố nhân [Gm] ơi muốn nói nhưng sao [Dm] nghẹn lời [A7][Dm] Lòng đã quyết không u [Gm] sầu [Bb] mà nước mắt em tuôn [Dm] trào Lòng đã quyết quên [A7] nhau mà thấy tim quặn [Dm] đau Anh cứ đi đi theo [Gm] người [Bb] em đã quen cô [Dm] đơn rồi Đừng thương xót em [A7] chi đời biết bao [Dm] biệt ly Lòng như giông [Bb] tố phong [Gm] ba khi thuyền yêu [A7] trôi xa [Dm] Thuyền anh tách [Bb] bến sang [Gm] sông nước mắt em tuôn [Dm] thành dòng [A7][Dm] Anh đã hết yêu em [Gm] rồi [Bb] thì anh hãy đi theo [Dm] người Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Dm] ly Anh đã hết yêu [Gm] em rồi [Bb] thì anh hãy đi [Dm] theo người Đừng gian dối thêm [A7] chi vào phút giây biệt [Dm] ly

Video hướng dẫn