1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình lúa duyên trăng

Cuộn trang

Mây bay [Dm] qua anh trăng chiếu [Bb] dần vào ruộng đồng bao [Dm] la Nghe xa [Gm] xa mấy câu hát [Bb] vè vọng từ đầu [A] thôn đưa [Dm] về. Quê hương [Bb] ta đất xưa vốn [F] nghèo nhưng giàu tình thương [Bb] nhau Biết yêu lúa [Dm] màu xa cuộc đời cơ [A] cầu Gái trai biết [Bb] làm tròn lời thề [C] ghi ban [Dm] đầu. Ðêm hôm [Dm] qua gió lay lá [Bb] cành chờ cảnh đẹp trăng [Dm] thanh Theo dư [Gm] âm, tiếng ru quyện [Bb] tròn chừng buộc vào [A] mối duyên [Dm] lành. Thương cho [Bb] nhau nắng mưa cấy [F] cày ngoài ruộng đồng nông [Bb] sâu Sớm hôm tưới [Dm] trồng nào quản đời dãi [A] dầu Vững tin có [Bb] ngày mình được nhìn [C] lúa xanh [Dm] màu. [F] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [Bb] sống cùng trăng gió [F] hiền [Gm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [A] lên gió đưa êm [Dm] đềm. Thay [C] lời một lá thư [F] duyên câu [Dm] hò lại ấm vui [Gm] thêm Nhọc [C] nhằn càng thấy say [F] quên dân vui đón [Bb] mùa về trao hương [Dm] nguyền. Em em [Dm] ơi sớm hôm có [Bb] nàng giờ được mùa no [Dm] ấm Anh anh [Gm] ơi nắng mưa có [Bb] chàng cày ruộng mình [A] mới thơm [Dm] vàng. Quê hương [Bb] ơi chúng ta sẽ [F] làm tròn cuộc đời tươi [Bb] sáng Góp đôi mái [Dm] nghèo làm đượm tình xóm [A] làng Ðể năm tới [Bb] một mùa được ngàn [C] bát cơm [Dm] vàng. [F] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [Bb] sống cùng trăng gió [F] hiền [Gm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [A] lên gió đưa êm [Dm] đềm. Thay [C] lời một lá thư [F] duyên câu [Dm] hò lại ấm vui [Gm] thêm Nhọc [C] nhằn càng thấy say [F] quên dân vui đón [Bb] mùa về trao hương [Dm] nguyền. Ðêm hôm [Dm] nay ánh trăng thắm [Bb] màu cùng đẹp người vai [Dm] sánh Trăng thanh [Gm] ơi chứng cho những [Bb] lời thề trọn [Dm] đời ta chung tình. Yêu thương [Bb] nhau góp tay giả đều [F] đều gạo mình mau [Bb] trắng Sớm mai gánh [Dm] nhiều nhiều ngược về đô [A] thành Bát cơm ấm lòng [Dm] người để cùng sống no lành.

Video hướng dẫn