1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Mẹ như suối ngàn (Karaoke)

Martino Khúc Tiên
Nguồn: thanhcavietnam.net