1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Mẹ

Phạm Vĩnh Sơn - Lời: Xuân Bích
Nguồn: thanhcavietnam.net