1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình muộn

Cuộn trang

Lau mắt [Dm] đi khóc thương mà chi Thêm đớn [Gm] đau cho tình lỡ [Dm] làng Còn phút [A7] giây mong manh này thôi Khóc chi [Gm] em, khóc chi [C] nhiều Còn đêm nay [F] thôi, Mai xa [Bb] rồi Xa ngàn đời ta dìu [A7] nhau lần [Dm] cuối Ði nốt [A7] quãng đường [Dm] yêu Xin yêu [D7] nhau như thuở ban [Gm] đầu Ta quen [A7] nhau giây phút tình [Dm] cờ Cho dù mai [A7] đây đường đời không cùng [Dm] lối Cho dù mai [C] đây chia lìa lứa [F] đôi Một ngày bên [E7] nhau cũng nên duyên [A7] rồi Chua xót nhiều rồi cũng thế [Dm] thôi Ta với [Dm] nhau không trọn lời ước Xin giữ [Gm] cho nhau vẹn ân [Dm] tình Xưa biết [A7] nhau ngỡ đâu ngày nay Ðắng cay [Gm] ai những đêm [C] dài Về trong cô [F] đơn kỷ niệm [Bb] này Kỷ niệm này không tàn [A7] theo ngày [Dm] tháng Phong kín [A7] mãi ngàn [Dm] thu

Video hướng dẫn