1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nào lớn hơn

Lm. Ân Đức

Nguồn: thanhcavietnam.net