1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Ngài gọi con

Lm. Xuân Đường
Nguồn: thanhcavietnam.net