1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Ngài luôn mãi bên con

Hà Xuân Huy
Nguồn: thanhcavietnam.net