1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ngăn đôi bờ

Cuộn trang

1. Lặng buồn nhìn dòng [Am] sông đâu rồi bao kỷ [Dm] niệm Ngày xưa hai đứa [Am] mình Cùng đùa vui ngoài [E7] hiên chơi trò chơi trốn [F] tìm Em hồn nhiên tóc [Am] mềm Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối [Dm] sông Còn đâu ngày [F] ấy em thơ ngây má [Am] hồng Cách trở nghìn [E] trùng háo đỏ rượu [E7] nồng Nay đưa em bước theo [Am] chồng 2. Chuyện đời hợp rồi [Am] tan thôi đành em lỗi [Dm] hẹn Đò đưa sang bến [Am] rồi Ngoài trời mưa còn [E7] rơi nên lệ khô héo [F] rồi Tâm hồn nay rối [Am] bời Những câu thề ước nay trôi xa bến [Dm] xưa Dòng sông lạnh [F] lẽ lưa thưa đôi cánh [Am] bèo Trách duyên phận [E7] mình Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong [Am] lòng ĐK: Nước cuốn [Dm] trôi con đò về phương [Am] ấy Sông quê [G] nghèo lặng lẽ giữa trời [C] mây Em sang [E7] sông hiu hắt mãnh trăng [Dm] gầy Trăng còn [Am] đó mà người xưa nào [E7] thấy Chiều [Dm] nay trông cánh cò [Am] bay Nhớ ngày [E7] xưa xót xa trong [Am] lòng Em lấy [C] chồng cách một dòng [E7] sông Đò ngang không [E7] có tình ngăn đôi [Am] bờ

Video hướng dẫn