highlight chords
1. Lặng buồn nhìn dòng [Am] sông đâu rồi bao kỷ [Dm] niệm 
Ngày xưa hai đứa [Am] mình 
Cùng đùa vui ngoài [E7] hiên chơi trò chơi trốn [F] tìm 
Em hồn nhiên tóc [Am] mềm
Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối [Dm] sông
Còn đâu ngày [F] ấy em thơ ngây má [Am] hồng 
Cách trở nghìn [E] trùng háo đỏ rượu [E7] nồng 
Nay đưa em bước theo [Am] chồng
2. Chuyện đời hợp rồi [Am] tan thôi đành em lỗi [Dm] hẹn 
Đò đưa sang bến [Am] rồi 
Ngoài trời mưa còn [E7] rơi nên lệ khô héo [F] rồi
Tâm hồn nay rối [Am] bời 
Những câu thề ước nay trôi xa bến [Dm] xưa
Dòng sông lạnh [F] lẽ lưa thưa đôi cánh [Am] bèo
Trách duyên phận [E7] mình
Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong [Am] lòng 
ĐK: Nước cuốn [Dm] trôi con đò về phương [Am] ấy
Sông quê [G] nghèo lặng lẽ giữa trời [C] mây
Em sang [E7] sông hiu hắt mãnh trăng [Dm] gầy
Trăng còn [Am] đó mà người xưa nào [E7] thấy
Chiều [Dm] nay trông cánh cò [Am] bay
Nhớ ngày [E7] xưa xót xa trong [Am] lòng
Em lấy [C] chồng cách một dòng [E7] sông
Đò ngang không [E7] có tình ngăn đôi [Am] bờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình ngăn đôi bờ

Lê Minh
1. Lặng buồn nhìn dòng [Am] sông đâu rồi bao kỷ [Dm] niệm 
Ngày xưa hai đứa [Am] mình 
Cùng đùa vui ngoài [E7] hiên chơi trò chơi trốn [F] tìm 
Em hồn nhiên tóc [Am] mềm
Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối [Dm] sông
Còn đâu ngày [F] ấy em thơ ngây má [Am] hồng 
Cách trở nghìn [E] trùng háo đỏ rượu [E7] nồng 
Nay đưa em bước theo [Am] chồng
2. Chuyện đời hợp rồi [Am] tan thôi đành em lỗi [Dm] hẹn 
Đò đưa sang bến [Am] rồi 
Ngoài trời mưa còn [E7] rơi nên lệ khô héo [F] rồi
Tâm hồn nay rối [Am] bời 
Những câu thề ước nay trôi xa bến [Dm] xưa
Dòng sông lạnh [F] lẽ lưa thưa đôi cánh [Am] bèo
Trách duyên phận [E7] mình
Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong [Am] lòng 
ĐK: Nước cuốn [Dm] trôi con đò về phương [Am] ấy
Sông quê [G] nghèo lặng lẽ giữa trời [C] mây
Em sang [E7] sông hiu hắt mãnh trăng [Dm] gầy
Trăng còn [Am] đó mà người xưa nào [E7] thấy
Chiều [Dm] nay trông cánh cò [Am] bay
Nhớ ngày [E7] xưa xót xa trong [Am] lòng
Em lấy [C] chồng cách một dòng [E7] sông
Đò ngang không [E7] có tình ngăn đôi [Am] bờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com