1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nghệ sĩ

Cuộn trang

Đây khách ly [A7] hương mấy thu vàng [D] ấm Nơi quán cô đơn mơ qua trùng [Em] sóng [A7] Mơ tới bên em em tô quầng [Bm] mắt [A7] Em tôi ngập ngừng trong tấm áo [D] nhung Tung phấn hương [A7] yêu qua muôn lời [D] hát Bay tới bên em tới em thầm [Em] nhắc [A7] Đây ý tơ xưa đâu duyên tình [D][A7] Bóng anh phai dần ái ân tàn [D] theo [D7] Mối tình nghệ [G] sĩ như giấc [Em] mơ Chóng [D] tàn vì [Bm] vương muôn ý thơ Mỗi chiều ngàn [Em] tiếng tơ khóc than Còn [A7] nhắc mãi tới đêm nao trăng [G] về [D] Theo gió tha [A7] hương bay về miền [D] xưa Nâng phím tơ lên mấy cung lả [Em] lơi [A7] Đây phím đưa duyên đây hoa đợi [Bm] bướm [A7] Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn [D] xưa [D7] Mối tình nghệ [G] sĩ như áng [Em] mây Gió [D] hồng dìu [Bm] cánh bay tới em Tiếc rằng tình [Em] đó hay chóng phai Tình [A7] ghép ấy khiến xui nên duyên [D] hờ Nhưng mỗi thu [A7] qua gây tro tàn [D] cũ Gây chút hương xưa đã phai màu [Em] nhớ [A7] Ai trách chi nhau mấy thu đầm [D] ấm [A7] Pháo nao nhuộm đường nhớ chăng tình [D] anh

Video hướng dẫn