1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nghèo có nhau

Cuộn trang

1. Anh không đi [Dm] tìm người yêu lý tưởng đâu em [Gm] Anh không đi [A7] tìm người yêu tuyệt đối đâu [Dm] em Anh không đi [Gm] tìm người [C7] yêu nhân sắc mỹ [F] miều Người [Dm] yêu đài các cao [Gm] sang lụa [A7] là gấm hoa vàng son. 2. Anh không đi [Dm] tìm người yêu đổi trắng thay đen [Gm] Anh không đi [A7] tìm người say đắm sa [Dm] hoa Anh không đi [Gm] tìm người [C7] yêu cao quý ngọc [F] ngà Lầu [Dm] cao xe các em [Gm] ơi có [A7] gì vẫn luôn vững [Dm] bền. ĐK: Em [Dm] ơi anh tìm người yêu chung [F] thủy Anh [Bb] tìm người trong [Gm] mơ Dẫu [A7] nghèo nguyện không đổi [Dm] lòng Em [Gm] ơi biết rằng ở đời Ai không muốn [Dm] đẹp giàu cao [A7] sang Vì nghèo đâu dám [Dm] mơ. 3. Em ơi anh [Dm] tìm người yêu không ước mơ cao [Gm] Em ơi anh [A7] tìm người yêu thương mái tranh [Dm] xiêu Mai đây cho [Gm] dù rằng [C7] đời góc bể chân [F] trời Cuộc [Dm] đời bão táp phong [Gm] ba suốt [A7] đời có nhau bên [Dm] mình

Video hướng dẫn