Tình nghèo có nhau

≣≣
1. Anh không đi [Dm] tìm người yêu lý tưởng đâu em
[Gm] Anh không đi [A7] tìm người yêu tuyệt đối đâu [Dm] em
Anh không đi [Gm] tìm người [C7] yêu nhân sắc mỹ [F] miều
Người [Dm] yêu đài các cao [Gm] sang lụa [A7] là gấm hoa vàng son.
2. Anh không đi [Dm] tìm người yêu đổi trắng thay đen
[Gm] Anh không đi [A7] tìm người say đắm sa [Dm] hoa
Anh không đi [Gm] tìm người [C7] yêu cao quý ngọc [F] ngà
Lầu [Dm] cao xe các em [Gm] ơi có [A7] gì vẫn luôn vững [Dm] bền.
ĐK: Em [Dm] ơi anh tìm người yêu chung [F] thủy
Anh [Bb] tìm người trong [Gm]
Dẫu [A7] nghèo nguyện không đổi [Dm] lòng
Em [Gm] ơi biết rằng ở đời
Ai không muốn [Dm] đẹp giàu cao [A7] sang
Vì nghèo đâu dám [Dm] mơ.
3. Em ơi anh [Dm] tìm người yêu không ước mơ cao
[Gm] Em ơi anh [A7] tìm người yêu thương mái tranh [Dm] xiêu
Mai đây cho [Gm] dù rằng [C7] đời góc bể chân [F] trời
Cuộc [Dm] đời bão táp phong [Gm] ba suốt [A7] đời có nhau bên [Dm] mình
Danh sách hợp âm (Click để tắt)