highlight chords
[G] Hò là hò lơ hò là hò lơ
[D7] Hò là hò lơ hò là hò lơ hò là hò [G] lơ
Nhớ nhớ thuở [D7] nào anh (lơ) cầy thuê [G] em (lơ) dắt trâu 
Đôi ta [D7] cùng (lơ) gặp nhau dưới [G] cầu [D7] bóng mát (ý) [G] cầu. 
[G] Nhớ nhớ thuở nào anh (đây) làm công [C] em (lơ) gánh [G] rong 
[Em] Miếng trầu [Am] cau (lơ) nên đôi vợ [D] chồng đôi vợ (ừ) chồng. 
[G] Cuối cuối nẻo [D7] làng túp (lơ) lều hoang [G] che (lơ) gió sương 
Ơn hai [D7] mùa (là) lúa chín ngô [G] vàng [D7] lúa chín ngô (ý) [G] vàng. 
Suốt suốt một đêm anh (lơ) cùng em [C] dưới (lơ) bóng [G] trăng 
[Em] Tiếng chày [Am] tre (lơ) cối đất nhịp [G] nhàng [D7] nhịp [G] nhàng vui. 
[G] Hô ! Nước từ ngàn trùng xa nước tràn về làng ta nước hờn cuộc tình [C] quê 
Hò lờ hò lơ [G]
Ruộng [Am7] màu (lờ) tan vở vườn nghèo (lờ) xơ [G] rơ 
Cửa nhà (lờ) ngơ [C] ngác đôi (lơ) trẻ [G] thơ đi (lơ) về [Em] mô (láỵ..) 
Hô ! Khói lửa ngụt trời mê bốc về ngàn nẻo quê kéo cuộc tình nghèo [Am] đi 
Hô là hò lơ 
Giặc về [Em7] (là) ta đánh giặc tràn (là) ruộng [D] xanh tình nghèo (là) mỏng [G] manh 
Đừng chia [G] rẽ [C] đôi lứa [G] mình (láỵ..) [C] [G]
[G] Hò là hò lơ hò là hò lơ
[D7] Hò là hò lơ hò là hò lơ hò là hò [G] lơ
Lúc lúc trở [D7] về quãng (lơ) đường xa [G] anh (lơ) bước lê 
Không may [D7] dù (là) mời anh cứ [G] về [D7] anh hỡi anh cứ [G] về
Cánh cánh đồng quê vẫn (lơ) còn kia [C] vẫn (lơ) lũy [G] tre 
[Em] Tiếng chày [Am] tre (lơ) đang mong người [D] về mong đợi (ư) người về 
[G] Mái mái nhà [D7] xiêu ánh (lơ) đèn khêu [G] đôi (lơ) lứa yêu 
Hơ hai [D7] mùa (là) lúa lắm ngô [G] nhiều [D7] lúa lắm ngô (ý) [G] nhiều 
Sớm sớm ngày mai nắng (lơ) hồng soi [C] nghe (là) khắp [G] nơi 
[Em] Tiếng cày [Am] xe (lơ) cối máy nhịp [G] nhàng [D7] nhịp [G] nhàng vui.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nghèo

Phạm Duy , Hồng Nam
[G] Hò là hò lơ hò là hò lơ
[D7] Hò là hò lơ hò là hò lơ hò là hò [G] lơ
Nhớ nhớ thuở [D7] nào anh (lơ) cầy thuê [G] em (lơ) dắt trâu 
Đôi ta [D7] cùng (lơ) gặp nhau dưới [G] cầu [D7] bóng mát (ý) [G] cầu. 
[G] Nhớ nhớ thuở nào anh (đây) làm công [C] em (lơ) gánh [G] rong 
[Em] Miếng trầu [Am] cau (lơ) nên đôi vợ [D] chồng đôi vợ (ừ) chồng. 
[G] Cuối cuối nẻo [D7] làng túp (lơ) lều hoang [G] che (lơ) gió sương 
Ơn hai [D7] mùa (là) lúa chín ngô [G] vàng [D7] lúa chín ngô (ý) [G] vàng. 
Suốt suốt một đêm anh (lơ) cùng em [C] dưới (lơ) bóng [G] trăng 
[Em] Tiếng chày [Am] tre (lơ) cối đất nhịp [G] nhàng [D7] nhịp [G] nhàng vui. 
[G] Hô ! Nước từ ngàn trùng xa nước tràn về làng ta nước hờn cuộc tình [C] quê 
Hò lờ hò lơ [G]
Ruộng [Am7] màu (lờ) tan vở vườn nghèo (lờ) xơ [G] rơ 
Cửa nhà (lờ) ngơ [C] ngác đôi (lơ) trẻ [G] thơ đi (lơ) về [Em] mô (láỵ..) 
Hô ! Khói lửa ngụt trời mê bốc về ngàn nẻo quê kéo cuộc tình nghèo [Am] đi 
Hô là hò lơ 
Giặc về [Em7] (là) ta đánh giặc tràn (là) ruộng [D] xanh tình nghèo (là) mỏng [G] manh 
Đừng chia [G] rẽ [C] đôi lứa [G] mình (láỵ..) [C] [G]
[G] Hò là hò lơ hò là hò lơ
[D7] Hò là hò lơ hò là hò lơ hò là hò [G] lơ
Lúc lúc trở [D7] về quãng (lơ) đường xa [G] anh (lơ) bước lê 
Không may [D7] dù (là) mời anh cứ [G] về [D7] anh hỡi anh cứ [G] về
Cánh cánh đồng quê vẫn (lơ) còn kia [C] vẫn (lơ) lũy [G] tre 
[Em] Tiếng chày [Am] tre (lơ) đang mong người [D] về mong đợi (ư) người về 
[G] Mái mái nhà [D7] xiêu ánh (lơ) đèn khêu [G] đôi (lơ) lứa yêu 
Hơ hai [D7] mùa (là) lúa lắm ngô [G] nhiều [D7] lúa lắm ngô (ý) [G] nhiều 
Sớm sớm ngày mai nắng (lơ) hồng soi [C] nghe (là) khắp [G] nơi 
[Em] Tiếng cày [Am] xe (lơ) cối máy nhịp [G] nhàng [D7] nhịp [G] nhàng vui.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com