1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Nhân Thế

Cuộn trang

Thằng bạn cũa tôi [Dm] hôm qua nằm xuống 1 nãi chuối xanh [Em] nằm trên bụng người Này là chém cơm [Dm] đôi cay đèn cầy [Em] và thêm 3 ném nhan thơm... Họ liệm xác anh [Am] trong quan tài buồn Điệu nhạc vấn vương [G] khăn tang đầu hòm Anh đi rồi từ nay trên nhân thế [Dm] thiếu tên anh trên trần gian ĐK Hồi còn sống [Am] còn những đam mê Bao muộn phiền [F] suy tư tính toán Người nằm đó [Dm] còn biết gì đâu Khi nhìn đời [C] nhắm mắt xuôi tay Người nằm đó [Dm] người biết hay chăng Bao bạn bè hôm [Em] nay đến kính Người nằm đó [Dm] thấy sao nó cô đơn Khi nhìn tấm [G] ánh thật buồn Kết Rồi sáng mai [Em] xe tang mơ lối Điệu nhạc tiễn đưa [Am] anh xa dòng đời Về vùng đất nghe [Em] âm u 1 mình Nằm trong bóng [Am] tối hoang vu Này là ánh trăng [Am] lung linh tàn Này là tiền đưa [Dm] anh xa cuộc đời Anh đi rồi [Dm] từ nay trên nhân thế [Am] thiếu tên anh trên trần gian

Video hướng dẫn