highlight chords
Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên [Am] đàng
Làm sao em [F] nói cho hết những tâm [C] tình
Ước mơ khiêm [E7] nhường có anh bên [Am] mình
Anh yêu anh [Am] yêu ơi có những đêm đơn [E7] lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng [Am] mình
Tình trong đôi [F] mắt xưa ấy nay đâu [C] rồi
Mất anh đêm [E7] này mất anh muôn [Am] đời
Anh hay chăng [Am] anh nước mắt em vơi [E7] đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng em thở [Am] dài
Gọi tên anh [F] mãi trên gối chăn kỷ [C] niệm
Chỉ nghe trong [E7] lòng tiếc thương âm [Am] thầm
Như bao cây [Am] xanh trước gió đông cây [E7] vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang [Am] tàn
Vòng tay âu [F] yếm em ngỡ như thiên [C] đàng
Đến nay chỉ [E7] là đắng cay bẻ [Am] bàng 
----------------------------
[Am] I never dare to reach for the [E7] moon
I never tought I'd know heaven so [Am] soon
I couldn't [F] hope to say how I [C] feel
The joy in my [E7] heart no words can [Am] reveal
[Am] Over and over I whisper your [E7] name
Over and over I kiss you [Am] again
I see the [F] light of love in your [C] eyes
Love is for [E7] ever,no more good [Am] bye
[Am] Now just a memory the tears that I [E7] cried
Now just a memory the sighs that I [Am] sighed
Dreams that I [F] cherished all have come [C] true
All my[E7] tomorrows I give to [Am] you
[Am] Life's summer leaves may turn into [E7] gold
The love that we share will never grow [Am] old
Here in your [F] arms no words far [C] away
Here in your [E7] arms forever I'll [Am] stay
------------------
Ce ma-[Am] tin je t'aime pour [E7] deux
Ce matin mon cœur bat pour [Am] deux
Je te re-[F] trouve et te découv- [C] re
A la secon-[E7] de le bout du mon-[Am] de
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi
Ce jour- [Am] là est fait pour nous [E7] deux
Un instant je ferme les [Am] yeux
Tu me fre-[ F] donnes mieux que per- [C] sonne
La chanson [E7] tendre que j'aime en- [Am] tendre
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi
Le so-[Am] leil s'endort et s'é- [E7] teint
Et le vent se calme sou-[Am] dain
Le vent s'ar- [F] rête pour mieux peut-[C] être
Que tu en-[E7] tendes la chanson [Am] tendre
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nồng cháy (Over and over)

Nhạc Ngoại , Anh Bằng
Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên [Am] đàng
Làm sao em [F] nói cho hết những tâm [C] tình
Ước mơ khiêm [E7] nhường có anh bên [Am] mình
Anh yêu anh [Am] yêu ơi có những đêm đơn [E7] lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng [Am] mình
Tình trong đôi [F] mắt xưa ấy nay đâu [C] rồi
Mất anh đêm [E7] này mất anh muôn [Am] đời
Anh hay chăng [Am] anh nước mắt em vơi [E7] đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng em thở [Am] dài
Gọi tên anh [F] mãi trên gối chăn kỷ [C] niệm
Chỉ nghe trong [E7] lòng tiếc thương âm [Am] thầm
Như bao cây [Am] xanh trước gió đông cây [E7] vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang [Am] tàn
Vòng tay âu [F] yếm em ngỡ như thiên [C] đàng
Đến nay chỉ [E7] là đắng cay bẻ [Am] bàng 
----------------------------
[Am] I never dare to reach for the [E7] moon
I never tought I'd know heaven so [Am] soon
I couldn't [F] hope to say how I [C] feel
The joy in my [E7] heart no words can [Am] reveal
[Am] Over and over I whisper your [E7] name
Over and over I kiss you [Am] again
I see the [F] light of love in your [C] eyes
Love is for [E7] ever,no more good [Am] bye
[Am] Now just a memory the tears that I [E7] cried
Now just a memory the sighs that I [Am] sighed
Dreams that I [F] cherished all have come [C] true
All my[E7] tomorrows I give to [Am] you
[Am] Life's summer leaves may turn into [E7] gold
The love that we share will never grow [Am] old
Here in your [F] arms no words far [C] away
Here in your [E7] arms forever I'll [Am] stay
------------------
Ce ma-[Am] tin je t'aime pour [E7] deux
Ce matin mon cœur bat pour [Am] deux
Je te re-[F] trouve et te découv- [C] re
A la secon-[E7] de le bout du mon-[Am] de
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi
Ce jour- [Am] là est fait pour nous [E7] deux
Un instant je ferme les [Am] yeux
Tu me fre-[ F] donnes mieux que per- [C] sonne
La chanson [E7] tendre que j'aime en- [Am] tendre
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi
Le so-[Am] leil s'endort et s'é- [E7] teint
Et le vent se calme sou-[Am] dain
Le vent s'ar- [F] rête pour mieux peut-[C] être
Que tu en-[E7] tendes la chanson [Am] tendre
Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne
Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne
Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse
Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com