1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nồng cháy (Over and over)

Cuộn trang

Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên [Am] đàng Làm sao em [F] nói cho hết những tâm [C] tình Ước mơ khiêm [E7] nhường có anh bên [Am] mình Anh yêu anh [Am] yêu ơi có những đêm đơn [E7] lạnh Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng [Am] mình Tình trong đôi [F] mắt xưa ấy nay đâu [C] rồi Mất anh đêm [E7] này mất anh muôn [Am] đời Anh hay chăng [Am] anh nước mắt em vơi [E7] đầy Anh nghe chăng anh những tiếng em thở [Am] dài Gọi tên anh [F] mãi trên gối chăn kỷ [C] niệm Chỉ nghe trong [E7] lòng tiếc thương âm [Am] thầm Như bao cây [Am] xanh trước gió đông cây [E7] vàng Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang [Am] tàn Vòng tay âu [F] yếm em ngỡ như thiên [C] đàng Đến nay chỉ [E7] là đắng cay bẻ [Am] bàng ---------------------------- [Am] I never dare to reach for the [E7] moon I never tought I'd know heaven so [Am] soon I couldn't [F] hope to say how I [C] feel The joy in my [E7] heart no words can [Am] reveal [Am] Over and over I whisper your [E7] name Over and over I kiss you [Am] again I see the [F] light of love in your [C] eyes Love is for [E7] ever,no more good [Am] bye [Am] Now just a memory the tears that I [E7] cried Now just a memory the sighs that I [Am] sighed Dreams that I [F] cherished all have come [C] true All my[E7] tomorrows I give to [Am] you [Am] Life's summer leaves may turn into [E7] gold The love that we share will never grow [Am] old Here in your [F] arms no words far [C] away Here in your [E7] arms forever I'll [Am] stay ------------------ Ce ma-[Am] tin je t'aime pour [E7] deux Ce matin mon cœur bat pour [Am] deux Je te re-[F] trouve et te découv- [C] re A la secon-[E7] de le bout du mon-[Am] de Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi Ce jour- [Am] là est fait pour nous [E7] deux Un instant je ferme les [Am] yeux Tu me fre-[ F] donnes mieux que per- [C] sonne La chanson [E7] tendre que j'aime en- [Am] tendre Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi Le so-[Am] leil s'endort et s'é- [E7] teint Et le vent se calme sou-[Am] dain Le vent s'ar- [F] rête pour mieux peut-[C] être Que tu en-[E7] tendes la chanson [Am] tendre Roule [Am] s'enroule ma vie à la [E7] tienne Roule s'enroule ta chance à la [Am] mienne Roule s'é- [F] coule tant de ten- [C] dresse Que je ne [E7] cesse de croire en [Am] toi

Video hướng dẫn