1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình nước

Cuộn trang

Quê hương [Em] anh nước [Bm] mặn đồng [Em] chua Làng tôi [C] nghèo đất cầy lên sỏi [G] đá Tôi với [Em] anh, đôi [G] người xa [Em] lạ Từ phương [Bm] trời chẳng hẹn quen [Em] nhau. Lúc nguy [Em] biến tình xiết chặt tình Đêm tối chung chăn thành [D] đôi tri [G] kỷ [Bm][Em] nước ruộng nương anh bỏ bạn thân [Bm] cày Gian nhà [Am] trống mặc [Bm] kệ gió lung [Em] lay. Giếng nước gốc [Am] đa nhớ [D] chàng trai làng yêu [G] mến Tôi với [B7] anh đã từng cơn ấm [Em] lạnh Rét run [C] người vầng [Bm] trán đẫm mồ [Em] hôi Áo anh rách [C] vai, quần [D] tôi có hai miếng [G] vá Miệng còn [B7] cười buốt giá chân không giày Thương [D] nhau tay [B7] nắm lấy bàn [Em] tay. Đêm [Em] nay đồng hoang sương xuống Nằm [B7] kề bên nhau chờ trăng lên Lòng [C] thấy [B7] nao [Em] nao.

Video hướng dẫn