1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình quê hương

thơ Phan Lạc Tuyên - nhạc Đan Thọ

Nguồn: saigonocean.com