1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình sử Romeo & Juliet (A time for us)

Cuộn trang

[Am] Giây phút êm [Em] đềm tình yêu nở [F] hoa Lắng nghe cùng [Em] ta Trái tim muôn [Dm] đời với mối tình say [Am] đắm Ngây ngất cao [Em] vời nụ hôn thần [F] tiên Tình [Dm] sáng [Em] ngợi người [Am] hãy mau ta cùng hát Khúc ca [Em] tình [Am] yêu Tình [C] hỡi ! Về [G] đây ! ta [Dm] sẽ có [Am] nhau Nghìn [Bb] thu nào [F] phai, ta [Em] mãi còn [Am] nhau Giây phút êm [Em] đềm lệ giăng bờ [F] mi Đắng cay còn [Em] không ? Xót xa tâm [Dm] hồn đã qua rồi giông [Am] tố Ta giữ lâu [Em] dài đừng cho nhạt [F] phai Một [Dm] mối [Em] tình Người [Am] hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em] nào [Am] phai -------------------- [Am] A time for [Em] us someday there'll [F] be When chains are [Em] torn By courage [Dm] born of a love that's [Am] free A time when [Em] dreams so long de- [F] nied Can [Dm] flou- [Em] rish as [Am] we unveil the love We now [Em] must [Am] hide A [C] time for [G] us at [Dm] last to [Am] see A [Bb] life worth- [F] while for [Em] you and [Am] me And with our [Em] love through tears and [F] thorns We will end- [Em] ure As we pass [Dm] surely through every [Am] storm A time for [Em] us someday there'll [F] be A [Dm] new [Em] world A [Am] world of shining hope for you [Em] and [Am] me

Video hướng dẫn