highlight chords
[Am] Giây phút êm [Em] đềm tình yêu nở [F] hoa 
Lắng nghe cùng [Em] ta 
Trái tim muôn [Dm] đời với mối tình say [Am] đắm 
Ngây ngất cao [Em] vời nụ hôn thần [F] tiên 
Tình [Dm] sáng [Em] ngợi người [Am] hãy mau ta cùng hát 
Khúc ca [Em] tình [Am] yêu 
Tình [C] hỡi ! Về [G] đây ! ta [Dm] sẽ có [Am] nhau 
Nghìn [Bb] thu nào [F] phai, ta [Em] mãi còn [Am] nhau 
Giây phút êm [Em] đềm lệ giăng bờ [F] mi 
Đắng cay còn [Em] không ? 
Xót xa tâm [Dm] hồn đã qua rồi giông [Am] tố 
Ta giữ lâu [Em] dài đừng cho nhạt [F] phai 
Một [Dm] mối [Em] tình 
Người [Am] hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em] nào [Am] phai
--------------------
[Am] A time for [Em] us someday there'll [F] be
When chains are [Em] torn 
By courage [Dm] born of a love that's [Am] free
A time when [Em] dreams so long de- [F] nied
Can [Dm] flou- [Em] rish as [Am] we unveil the love 
We now [Em] must [Am] hide
A [C] time for [G] us at [Dm] last to [Am] see
A [Bb] life worth- [F] while for [Em] you and [Am] me
And with our [Em] love through tears and [F] thorns
We will end- [Em] ure 
As we pass [Dm] surely through every [Am] storm
A time for [Em] us someday there'll [F] be
A [Dm] new [Em] world
A [Am] world of shining hope for you [Em] and [Am] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình sử Romeo & Juliet (A time for us)

Nino Rota , Phạm Duy
[Am] Giây phút êm [Em] đềm tình yêu nở [F] hoa 
Lắng nghe cùng [Em] ta 
Trái tim muôn [Dm] đời với mối tình say [Am] đắm 
Ngây ngất cao [Em] vời nụ hôn thần [F] tiên 
Tình [Dm] sáng [Em] ngợi người [Am] hãy mau ta cùng hát 
Khúc ca [Em] tình [Am] yêu 
Tình [C] hỡi ! Về [G] đây ! ta [Dm] sẽ có [Am] nhau 
Nghìn [Bb] thu nào [F] phai, ta [Em] mãi còn [Am] nhau 
Giây phút êm [Em] đềm lệ giăng bờ [F] mi 
Đắng cay còn [Em] không ? 
Xót xa tâm [Dm] hồn đã qua rồi giông [Am] tố 
Ta giữ lâu [Em] dài đừng cho nhạt [F] phai 
Một [Dm] mối [Em] tình 
Người [Am] hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em] nào [Am] phai
--------------------
[Am] A time for [Em] us someday there'll [F] be
When chains are [Em] torn 
By courage [Dm] born of a love that's [Am] free
A time when [Em] dreams so long de- [F] nied
Can [Dm] flou- [Em] rish as [Am] we unveil the love 
We now [Em] must [Am] hide
A [C] time for [G] us at [Dm] last to [Am] see
A [Bb] life worth- [F] while for [Em] you and [Am] me
And with our [Em] love through tears and [F] thorns
We will end- [Em] ure 
As we pass [Dm] surely through every [Am] storm
A time for [Em] us someday there'll [F] be
A [Dm] new [Em] world
A [Am] world of shining hope for you [Em] and [Am] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com