1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình trời giáng thế

Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt: Lm. Đăng Linh

Nguồn: thanhcavietnam.net