Tình xót xa thôi

≣≣
Thấy bóng dáng ai đang về quanh [E7] em
Góp hết nhớ thương qua mùa yêu [Am] dấu
Đã biết xót xa khi mùa đông [E7] qua
Từng đêm nhớ thương từng đêm ngóng [C] trông. [Am]
Hãy hát khúc ca cho ngày yêu [E7] nhau
Dẫu biết trái tim anh thuộc về [Am] ai
Đã biết nhớ thương không còn quanh [E7] đây
Là thôi đắng cay là thôi mong [Am] chờ.
[G] Yêu nhau đi anh ơi
Một lần [F] nào ta cho nhau giấc [E7]
[G] Anh ra đi nơi đâu
Nơi [E7] đây em mãi mong [Am] chờ.
[Am] Hãy hát khúc [G] ca cho tình [F] yêu còn trong giấc [E7]
Sáng [Am] sớm nắng [G] lên đem tình [F] yêu qua mùa bão [E7] dông
[Dm] Em không cô đơn, [E7] nơi đây anh ơi.
[Am] Biết trước trái [G] tim không còn [F] yêu giờ thôi cách [E7] xa
[Am] Lá úa sáng [G] nay rơi vào [F] tay em nào có [E7] hay
[Am] Tình yêu nào cho nhau, [E7] trái tim nào cho nhau
[G] Em luôn vẫn [Am] chờ.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)