1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình xót xa vừa

Trịnh Công Sơn
Tình xót xa vừa
Nguồn: hopamviet.com