1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình xưa nghĩa cũ 4

Cuộn trang

1. Nhiều [Am] lúc thức trằng đêm thâu Nằm hắt [Em] hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi Buồn [Am] chán kiếp sống long đong Đời thoáng [Em] trôi qua mau ta rồi về đâu. Chợt [Dm] nghĩ mà sợ thế [Em] gian này Sống kiếp [Am] sau ta xin trở thành loài [Dm] chim Tự [Em] do chắp cánh mãi bay giữa [Am] trời Chẳng thiết [Em] chi bon chen đời sống của [Am] người. 2. Đời [Am] sống chỉ có bao năm Mà thế [Em] gian sao mãi gieo sầu hờn căm Dù [Am] sống trong kiếp bon chen Rồi đến [Em] khi ra đi cũng đành biệt ly. Đừng [Dm] gieo đau thương cho [Em] thế gian này Lỡ biết [Am] đâu mai sau ta lại gặp [Dm] nhau Sống [Em] trong thế [Am] gian muôn màu [Em] Người chớ làm khổ [Am] nhau. ĐK: [Am] Xin chớ gieo những đau [Em] thương cho ngày nay Và xin [F] chớ nói [G] câu từ [C] ly. Vì kiếp [Am] sống chẳng có bao nhiêu [Dm] tuổi đời Nào ai [C] biết nếu ra đi rồi về [E7] đâu. [Am] Xin chớ gieo những dối [Em] gian cho tình yêu Dù tình yêu [F] đó chỉ [G] thoáng qua đời [C] mau Dẫu xa [Dm] nhau, đừng buồn [E7] nhau để đời khổ [Am] đau.

Video hướng dẫn