1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình xưa

Cuộn trang

Không gì vui bằng một sớm [Em] mai, thức giấc bên [D] ai, nắng vui một [Em] ngày [B7] Ly cà phê và con phố [C] quen, sánh bước bên [B7] em, nắng mưa tìm [Em] đến Bao mùa qua nồng say ái [C] ân, quấn quít đêm [G] xuân, gối chăn nồng [Em] ấm Tháng năm [D] dài còn nhớ thương [C] nhiều, mộng ước chớ [B7] nhau, dấu yêu hẹn [Em] thề [G] Không gì vui bằng một giấc [Em]mơ, réo rắt bên [C] tai những lời thương [Em] nhớ [B7] Lối em về thêm bước chân [C] người, nên tiếng đàn [B7] tôi cũng thêm lẻ loi [Am] Bao mùa qua tình thêm cách [C] xa, nắng úa bên [G] sông, em về đôi [Em] bóng [B7] Tiễn đưa người đường hoa ngập lối, tàn một đêm vui, là chết tình [Em] tôi Không gì đau bằng một cách [Em] xa, trước lúc chia [D] tay, môi hôn ngọt [Em] ngào [B7] Không gì xa bằng một lãng [C] quên, lúc tiễn đưa [B7] em bước vui đường [Em] mới Bao giờ em về thăm chốn [C] xưa, nắng vẫn bên [G] sông, bên đèn riêng [Em] bóng Nếu đôi [D] lần em nhớ tên [C] người, một nắm đất bên [B7] đồi, ấp ôm một thân [Em] tôi

Video hướng dẫn