highlight chords
[Bb] Ha há ha ha [Gm] hà, [Cm] há ha [F] ha 
[Bb] Ha há ha ha [Gm] hà, [Cm] há ha [F] ha
[Bb] Em, này [Gm] em [Cm] chiều nay mây [F] có về bên [Bb] ấy 
Đưa [Gm] đường cho mưa [Cm] rơi, [F] xuống đời chiều [Bb] nay
Ha há ha ha [Gm] hà, Ôi [Cm] nhớ … hớ [F] hơ 
Ôi nhớ, ôi ta [Bb] nhớ con [Gm] đường đường quê [Cm] xưa
Mưa rơi [Bb] ướt áo [Gm] nàng để anh [Cm] che
[F] Che đời đời [Bb] em há ha ha [Gm] hà, [Cm] nhớ … hớ [F] hơ
Ca [Bb] li xuân đang [Gm] về 
Đâu thấy [Cm] hoa mai nở bên [F] đường 
Đâu ngờ [Bb] em khoác áo dài [Cm] xinh 
Em thướt [Eb] tha đi với mẹ [F] già 
[Gm] Ô [Cm] đẹp đẹp làm [F] sao
Tay [Bb] em mang cây [Gm] dù 
Bong bóng [Cm] bay bay ở trên [F] đầu 
Tóc đờ [Bb] mi xinh quá là [Cm] xinh 
Em hé [Eb] môi thêm lúm đồng [F] tiền
[Gm] A, [Cm] tình tình làm [F] sao
Tên [Bb] em tên hoa [Gm] dại 
Em bước [Cm] đi si trồng quanh [F] đường 
Nên đường [Bb] đi bóng mát nhiều [Cm] ghê 
Anh xót [Eb] xa không thấy đường [F] về 
[Gm] Ô, [Cm] buồn buồn làm [F] sao
[Bb] Anh, chiều [Gm] nay [Cm] nhìn mưa nơi [F] xứ người anh [Bb] nhớ
Con [Gm] đường đường quê [Cm] xưa [F] ta gặp gặp [Bb] nhau
Ha há ha ha [Gm] hà, Ôi [Cm] nhớ … hớ [F] hơ 
Cô em [Bb] nhé giữ [Gm] tình tình cho [Cm] anh 
Anh sẽ [Bb] viết viết [Gm] bài bài ca [Cm] xinh
[F] Xin tặng tặng [Bb] em há ha ha [Gm][Cm] nhớ nghe [F] em
[Bb] Hư hứ hư hư [Gm] hừ [Cm] Mãi mãi yêu [F] em! 
[Bb] Ha há ha ha [Gm][Cm] Nhớ nhớ nghe [F] không! 
[Bb] Hư hứ hư hư [Gm] hừ [Cm] Mãi mãi yêu [F] em! 
[Bb] Ha há ha ha [Gm][Cm] Nhớ nhớ không [F] em
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình xuân

Lê Đức Long
[Bb] Ha há ha ha [Gm] hà, [Cm] há ha [F] ha 
[Bb] Ha há ha ha [Gm] hà, [Cm] há ha [F] ha
[Bb] Em, này [Gm] em [Cm] chiều nay mây [F] có về bên [Bb] ấy 
Đưa [Gm] đường cho mưa [Cm] rơi, [F] xuống đời chiều [Bb] nay
Ha há ha ha [Gm] hà, Ôi [Cm] nhớ … hớ [F] hơ 
Ôi nhớ, ôi ta [Bb] nhớ con [Gm] đường đường quê [Cm] xưa
Mưa rơi [Bb] ướt áo [Gm] nàng để anh [Cm] che
[F] Che đời đời [Bb] em há ha ha [Gm] hà, [Cm] nhớ … hớ [F] hơ
Ca [Bb] li xuân đang [Gm] về 
Đâu thấy [Cm] hoa mai nở bên [F] đường 
Đâu ngờ [Bb] em khoác áo dài [Cm] xinh 
Em thướt [Eb] tha đi với mẹ [F] già 
[Gm] Ô [Cm] đẹp đẹp làm [F] sao
Tay [Bb] em mang cây [Gm] dù 
Bong bóng [Cm] bay bay ở trên [F] đầu 
Tóc đờ [Bb] mi xinh quá là [Cm] xinh 
Em hé [Eb] môi thêm lúm đồng [F] tiền
[Gm] A, [Cm] tình tình làm [F] sao
Tên [Bb] em tên hoa [Gm] dại 
Em bước [Cm] đi si trồng quanh [F] đường 
Nên đường [Bb] đi bóng mát nhiều [Cm] ghê 
Anh xót [Eb] xa không thấy đường [F] về 
[Gm] Ô, [Cm] buồn buồn làm [F] sao
[Bb] Anh, chiều [Gm] nay [Cm] nhìn mưa nơi [F] xứ người anh [Bb] nhớ
Con [Gm] đường đường quê [Cm] xưa [F] ta gặp gặp [Bb] nhau
Ha há ha ha [Gm] hà, Ôi [Cm] nhớ … hớ [F] hơ 
Cô em [Bb] nhé giữ [Gm] tình tình cho [Cm] anh 
Anh sẽ [Bb] viết viết [Gm] bài bài ca [Cm] xinh
[F] Xin tặng tặng [Bb] em há ha ha [Gm][Cm] nhớ nghe [F] em
[Bb] Hư hứ hư hư [Gm] hừ [Cm] Mãi mãi yêu [F] em! 
[Bb] Ha há ha ha [Gm][Cm] Nhớ nhớ nghe [F] không! 
[Bb] Hư hứ hư hư [Gm] hừ [Cm] Mãi mãi yêu [F] em! 
[Bb] Ha há ha ha [Gm][Cm] Nhớ nhớ không [F] em

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com