1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu bên suối

Cuộn trang

1. Trạm biên [Am] phòng ở lưng chừng dốc ơ [G] núi Nắng lên [Am] cao vẫn chưa tan màn sương chăn lối về [Dm] bản Em đã nghe tiếng sáo, em cũng nghe tiếng [Am] đàn Và bài [Dm] ca anh hát thân [G] quen hứ hứ hư hư [Dm] Đường tuần tra anh qua xuống [Am] bản ĐK: [Am] Hố hố [G] hô hố hô [Am] hố hố [G][Am] Bao nhiêu con mắt đang chờ anh trong mong [G] đợi [Am] Anh mang niềm vui cho lòng buôn bao công [Dm] trình Anh là giáo viên dạy cho dân [Am] chữ Anh là thầy [G] thuốc giữ cho dân [Am] lành Tình yêu nơi biên [Dm] giới tình yêu trong lòng [G] dân Hỡi [Am] anh hỡi [G] anh bộ đội [C] ơi Hỡi [Am] anh hỡi [G] anh bộ đội [Am] ơi. 2. Đồn biên [Am] phòng ở bên dòng suối hớ hơ hớ [G] vắng Tiếng chân [Am] ai đã thân quen mà em xao xuyến, bồi [Dm] hồi Em đã nghe tiếng sáo, em cũng nghe tiếng [Am] đàn Và cùng [Dm] nhau ta múa lâm [G] vông hứ hứ hư hư [Dm] Đường tuần tra anh qua xuống [Am] bản.

Video hướng dẫn