highlight chords
				             [C]          
Ngàn vì sao đêm nay 
       [F]        [C]   
không còn sá ng cho riêng đôi mình. 
    [F]           
Và bài ca khi mình bên nhau 
      [G7]           
giờ cũng t hôi rung trên phím đàn. 
 [Am]        [Em]    
Đừng nhìn em như bây giờ 
    [F]     [C]   
người nói đi ngườ i ơi 
     [Am]       [Em]  
Em ước g ì lời chia tay này 
     [D7]     
Đừng đắn g cay để em 
    [G7]        
được y ên trong lòng... 
 

 [C]            
Người mà tôi yêu thương 
     [F]      [C]    
cần một tách cà phê m ỗi ngày 
    [F]             
Và chậ u hoa xương rồng trên cao 
     [G7]           
là thứ a nh chăm lo rất nhiều. 
 [Am]       [Em]      
Cười nhiều hơn k hi anh buồn 
   [F]      [C]   
chỉ k hóc khi thật đau. 
     [F]  
Hãy thay tôi 
     [D7]       [G]     
dành tất cả cho người tô i yêu... 
 

      [C]            
Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn 
         [G]      
vẹn nguyên mãi n hư ngày xưa 
     [Am]        
lúc anh t rao em phong thư 
        [Em]     
nói "Anh yêu e m nhiều!" 
   [F]         
Và n gày hôm nay đây, 
     [C]         
em cầu ch úc cho hai người. 
    [F]      
Một ng ười em yêu 
    [D7]        [G]     
và một người yêu người e m yêu... 
 

    [C]            
Điều gì đó trong lòng em nhói 
      [G]      
làm cho khó e mi lệ rơi 
      [Am]   
chứ trong t im em 
          [Em]    
không hề mong anh quay về. 
   [F]      
Vì rằ ng yêu anh 
     [C]         
là hạnh p húc khi anh cười 
   [D7]        [G7]   
cùng một người tốt hơn em... 
     [Am]  
Về đi an h.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu cao thượng

				             [C]          
Ngàn vì sao đêm nay 
       [F]        [C]   
không còn sá ng cho riêng đôi mình. 
    [F]           
Và bài ca khi mình bên nhau 
      [G7]           
giờ cũng t hôi rung trên phím đàn. 
 [Am]        [Em]    
Đừng nhìn em như bây giờ 
    [F]     [C]   
người nói đi ngườ i ơi 
     [Am]       [Em]  
Em ước g ì lời chia tay này 
     [D7]     
Đừng đắn g cay để em 
    [G7]        
được y ên trong lòng... 
 

 [C]            
Người mà tôi yêu thương 
     [F]      [C]    
cần một tách cà phê m ỗi ngày 
    [F]             
Và chậ u hoa xương rồng trên cao 
     [G7]           
là thứ a nh chăm lo rất nhiều. 
 [Am]       [Em]      
Cười nhiều hơn k hi anh buồn 
   [F]      [C]   
chỉ k hóc khi thật đau. 
     [F]  
Hãy thay tôi 
     [D7]       [G]     
dành tất cả cho người tô i yêu... 
 

      [C]            
Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn 
         [G]      
vẹn nguyên mãi n hư ngày xưa 
     [Am]        
lúc anh t rao em phong thư 
        [Em]     
nói "Anh yêu e m nhiều!" 
   [F]         
Và n gày hôm nay đây, 
     [C]         
em cầu ch úc cho hai người. 
    [F]      
Một ng ười em yêu 
    [D7]        [G]     
và một người yêu người e m yêu... 
 

    [C]            
Điều gì đó trong lòng em nhói 
      [G]      
làm cho khó e mi lệ rơi 
      [Am]   
chứ trong t im em 
          [Em]    
không hề mong anh quay về. 
   [F]      
Vì rằ ng yêu anh 
     [C]         
là hạnh p húc khi anh cười 
   [D7]        [G7]   
cùng một người tốt hơn em... 
     [Am]  
Về đi an h.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com