highlight chords
1. Tình yêu Giê-[Am] xu đã đến với tâm hồn [E7] con
Làm đổi [F] mới tâm linh khô [C] cạn
Chúa Giê-[Dm] xu là nguồn nước [Am] sống
Tình yêu [G] chúa như dòng suối [E7] mát ngọt ngào.
2. Ngày xưa con [Am] sống trong chốn tối tâm vực [E7] sâu
Và ngài [F] đến đem con trở [C] về
Nơi sa [Dm] mạc đời con khô [Am] héo
Ngài ban [E7] mưa phước ân tuôn [Am] tràn.
ĐK:
Giê-xu đã [Dm] đến để cứu chính anh và [Am] tôi
Giê-xu đã [Dm] đến, đến [E7] với thế gian lầm [Am] than
Từ nơi tăm [Dm] tối ánh [G] sáng chúa soi đường [C] con
Chúa Giê-[Dm] xu là người dẫn [Am] dắt
Tình yêu chúa [E7] đến chết thay tội lỗi con [Am] người.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Chúa đến

Trần Nhật Thanh
1. Tình yêu Giê-[Am] xu đã đến với tâm hồn [E7] con
Làm đổi [F] mới tâm linh khô [C] cạn
Chúa Giê-[Dm] xu là nguồn nước [Am] sống
Tình yêu [G] chúa như dòng suối [E7] mát ngọt ngào.
2. Ngày xưa con [Am] sống trong chốn tối tâm vực [E7] sâu
Và ngài [F] đến đem con trở [C] về
Nơi sa [Dm] mạc đời con khô [Am] héo
Ngài ban [E7] mưa phước ân tuôn [Am] tràn.
ĐK:
Giê-xu đã [Dm] đến để cứu chính anh và [Am] tôi
Giê-xu đã [Dm] đến, đến [E7] với thế gian lầm [Am] than
Từ nơi tăm [Dm] tối ánh [G] sáng chúa soi đường [C] con
Chúa Giê-[Dm] xu là người dẫn [Am] dắt
Tình yêu chúa [E7] đến chết thay tội lỗi con [Am] người.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com