1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Chúa đến

Cuộn trang

1. Tình yêu Giê-[Am] xu đã đến với tâm hồn [E7] con Làm đổi [F] mới tâm linh khô [C] cạn Chúa Giê-[Dm] xu là nguồn nước [Am] sống Tình yêu [G] chúa như dòng suối [E7] mát ngọt ngào. 2. Ngày xưa con [Am] sống trong chốn tối tâm vực [E7] sâu Và ngài [F] đến đem con trở [C] về Nơi sa [Dm] mạc đời con khô [Am] héo Ngài ban [E7] mưa phước ân tuôn [Am] tràn. ĐK: Giê-xu đã [Dm] đến để cứu chính anh và [Am] tôi Giê-xu đã [Dm] đến, đến [E7] với thế gian lầm [Am] than Từ nơi tăm [Dm] tối ánh [G] sáng chúa soi đường [C] con Chúa Giê-[Dm] xu là người dẫn [Am] dắt Tình yêu chúa [E7] đến chết thay tội lỗi con [Am] người.

Video hướng dẫn