1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Chúa gọi con

Lm. Nguyễn Duy

Nguồn: thanhcavietnam.net