1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi

Sr. Trinh Nguyên
Nguồn: thanhcavietnam.net