1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu còn đó

Cuộn trang

Tình yêu còn đó anh lo sợ [F] gì Vì anh còn nhớ trăng thanh ngày [Gm] xưa Vì anh còn nhớ những chiều mờ [F] sương Mây giăng nẻo về chung lối hoa [Dm] vương gót mòn chân [C7] em [F] Tìn yêu còn đó xin em đừng [F] buồn Đừng cho rằng cách xa nhau rồi [Gm] quên Dù anh giờ đã cách xa nghìn trùng [Am] dương Xa [Dm] em giữ mùa phượng [F] thắm Tim [C7] anh vẫn một mình [F] em Những lúc gió khuya qua [Bb] thềm Trong đêm tăng gầy trời thu găng mây [Bb] tím Sẽ viết [C7] lá thư xanh [F] mầu, gửi về em [Dm] nhé Cho trọn màu xanh ái [C7] ân Tình yêu còn đó xin em hiểu [F] rằng Thời gian nào có phôi pha niềm [Gm] yêu Rồi mai này có pháo nhuộm đường [Am] hoa Bên [Dm] em sẽ làm mùa xuân [F] thắm Bên [C7] em sẽ là thần [F] tiên Tình yêu còn [Bb] đó dành [C7] cho em [F] mãi

Video hướng dẫn