highlight chords
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Lời hát vang vào [Gm] đêm ngàn lời tình ấm [Cm] êm
Bao lân lân say [D7] đắm mộng tình yêu ngây [Gm] ngất
Có anh trong vòng tay cuộc đời bừng sáng [Cm] lên
Môi hôn anh trao khi [D7] khúc nhạc đang rộn [Gm] rã
2. Khi yêu câu ca bay vút cao lên muôn vì [Eb] sao
Con tim nó đã [F] rung trong đam mê khúc [Bb] vui
Có lúc thấy [Cm] lòng chợt bồi hồi
Lầm [Eb] lỡ yêu thương thoáng [F] mây
ĐK: Người yêu của [Gm] tôi ơi cõi tình ấm [Cm] êm
Mặc cho mưa [F] bão giăng giăng giữa [Gm] đời
Tình yêu của tôi yêu người mãi [Eb] thôi
Xin trao [D7] người ngàn lời dịu [Gm] êm
Người yêu của tôi ơi giấc mộng của [Cm] tôi
Thật say [F] đắm tay trong tay [Gm] người
Tình yêu của tôi ơi bên người dấu [Eb] yêu
Tim em trao [D7] người một người mà [Gm] thôi
----------------------
Lyric performed by Italo
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Ti varao si [Gm] sve ali mene [Cm] ne
Muka mi od [D7] tebe već posta-[Gm] je 
Kao knjgu duąo ja čitam [Cm] te
Za mene tvoje [D7] tajne ne posto-[Gm] je
2. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri
Joa su na [Cm] tvome tijelu nje-[Eb] ni trago-[F] vi
Chorus: Amore [Gm] mio proklet bi-[Cm] o
U srcu [F] mom je brodo-[Gm] lom
Amore mio nisi smi-[Eb] o
Mene [D7] prevariti s nj-[Gm] om
Amore [Gm] mio proklet bi-[Cm] o
K'o caau [F] si me razbi-[Gm] o
Amore mio sve njom si bi-[Eb] o
A naau [D7] ljubav ubi-[Gm] o
3. Ti moľea imat [Gm] sve ali mene [Cm] ne
Meni tvoje [D7] nevjere dosta [Gm] je
Spakuj svoje laľi i gubi [Cm] se
Samo mi sa-[D7] moća preosta-[Gm] je
4. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri
Joa su na [Cm] tvome tijelu nje-[Eb] ni trago-[F] vi
------------------
Lyric performed by Karma
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Ti varao si [Gm] sve ali mene [Cm] ne 
Muka mi od [D7] tebe već posta-[Gm] je
Kao knjgu duąo ja čitam [Cm] te 
Za mene tvoje [D7] tajne ne posto-[Gm] je
2. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti 
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri 
Joa su na [Cm] tvome tijelu [Eb] njeni trago-[F] vi
Chorus: Amore mi-[Gm] o proklet bi-[Cm] o 
U srcu [F] mom je brodo-[Gm] lom 
Amore mio nisi smi-[Eb] o 
Mene [D7] prevariti s nj-[Gm] om
Amore mi-[Gm] o proklet bi-[Cm] o
K'o caau [F] si me razbi-[Gm] o 
Amore mio s njom si bi-[Eb] o 
A na-[D7]au ljubav ubi-[Gm] o
3. Ti moľea [Gm] imat sve ali mene [Cm] ne 
Meni tvoje n [D7] evjere dosta [Gm] je 
Spakuj svoje laľi i gubi [Cm] se 
Samo mi sa-[D7] moća preosta-[Gm] je
4. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti 
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri 
Joa su na [Cm] tvome tijelu [Eb] njeni trago-[F] vi
--------------------
English version performed by Karma
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Are you wondering [Gm] why I'm sick of [Cm] you
Cheated though you [D7] promised never [Gm] to
I can read your mind, your darkest [Cm] side
There are no more [D7] secrets left to [Gm] hide
2. Hey I'm not in need of someone [Eb] new
Or somebody's [F] help to get back to [Bb] you
And now the [Cm] smell of her perfume [Eb] tells me
That it's [F] true
Chorus: Amore mi-[Gm] o damn you ba-[Cm] by
Broke my [F] heart and let me [Gm] down
Amore mio now you may [Eb] be
Just one [D7] more to cheat a-[Gm] round
Amore mi-[Gm] o damn you ba-[Cm] by
Let me [F] fall from high a-[Gm] bove
Amore mio she's your la-[Eb] dy
And it was [D7] you who killed our [Gm] love
Come On Everybody!
3. You can have it [Gm] all but you can't have [Cm] me
Never a-[D7] gain will you cheat on [Gm] me
When you're gone I'll face a better [Cm] day
I don't care I'm [D7] lonely so I [Gm] say
4. Hey I'm not in need of someone [Eb] new
Or somebody's [F] help to get back to [Bb] you
I know you've [Cm] been with her
Don't [Eb] tell me I'm a [F] fool
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu của tôi (Amore Mio)

Nhạc Ngoại , Nguyên Lộc
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Lời hát vang vào [Gm] đêm ngàn lời tình ấm [Cm] êm
Bao lân lân say [D7] đắm mộng tình yêu ngây [Gm] ngất
Có anh trong vòng tay cuộc đời bừng sáng [Cm] lên
Môi hôn anh trao khi [D7] khúc nhạc đang rộn [Gm] rã
2. Khi yêu câu ca bay vút cao lên muôn vì [Eb] sao
Con tim nó đã [F] rung trong đam mê khúc [Bb] vui
Có lúc thấy [Cm] lòng chợt bồi hồi
Lầm [Eb] lỡ yêu thương thoáng [F] mây
ĐK: Người yêu của [Gm] tôi ơi cõi tình ấm [Cm] êm
Mặc cho mưa [F] bão giăng giăng giữa [Gm] đời
Tình yêu của tôi yêu người mãi [Eb] thôi
Xin trao [D7] người ngàn lời dịu [Gm] êm
Người yêu của tôi ơi giấc mộng của [Cm] tôi
Thật say [F] đắm tay trong tay [Gm] người
Tình yêu của tôi ơi bên người dấu [Eb] yêu
Tim em trao [D7] người một người mà [Gm] thôi
----------------------
Lyric performed by Italo
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Ti varao si [Gm] sve ali mene [Cm] ne
Muka mi od [D7] tebe već posta-[Gm] je 
Kao knjgu duąo ja čitam [Cm] te
Za mene tvoje [D7] tajne ne posto-[Gm] je
2. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri
Joa su na [Cm] tvome tijelu nje-[Eb] ni trago-[F] vi
Chorus: Amore [Gm] mio proklet bi-[Cm] o
U srcu [F] mom je brodo-[Gm] lom
Amore mio nisi smi-[Eb] o
Mene [D7] prevariti s nj-[Gm] om
Amore [Gm] mio proklet bi-[Cm] o
K'o caau [F] si me razbi-[Gm] o
Amore mio sve njom si bi-[Eb] o
A naau [D7] ljubav ubi-[Gm] o
3. Ti moľea imat [Gm] sve ali mene [Cm] ne
Meni tvoje [D7] nevjere dosta [Gm] je
Spakuj svoje laľi i gubi [Cm] se
Samo mi sa-[D7] moća preosta-[Gm] je
4. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri
Joa su na [Cm] tvome tijelu nje-[Eb] ni trago-[F] vi
------------------
Lyric performed by Karma
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Ti varao si [Gm] sve ali mene [Cm] ne 
Muka mi od [D7] tebe već posta-[Gm] je
Kao knjgu duąo ja čitam [Cm] te 
Za mene tvoje [D7] tajne ne posto-[Gm] je
2. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti 
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri 
Joa su na [Cm] tvome tijelu [Eb] njeni trago-[F] vi
Chorus: Amore mi-[Gm] o proklet bi-[Cm] o 
U srcu [F] mom je brodo-[Gm] lom 
Amore mio nisi smi-[Eb] o 
Mene [D7] prevariti s nj-[Gm] om
Amore mi-[Gm] o proklet bi-[Cm] o
K'o caau [F] si me razbi-[Gm] o 
Amore mio s njom si bi-[Eb] o 
A na-[D7]au ljubav ubi-[Gm] o
3. Ti moľea [Gm] imat sve ali mene [Cm] ne 
Meni tvoje n [D7] evjere dosta [Gm] je 
Spakuj svoje laľi i gubi [Cm] se 
Samo mi sa-[D7] moća preosta-[Gm] je
4. I uzaludno bilo bi traľi-[Eb] ti 
Nekoga da [F] nas dvoje pomi-[Bb] ri 
Joa su na [Cm] tvome tijelu [Eb] njeni trago-[F] vi
--------------------
English version performed by Karma
Intro: [Gm][F][Bb][Gm][D7][Gm]
1. Are you wondering [Gm] why I'm sick of [Cm] you
Cheated though you [D7] promised never [Gm] to
I can read your mind, your darkest [Cm] side
There are no more [D7] secrets left to [Gm] hide
2. Hey I'm not in need of someone [Eb] new
Or somebody's [F] help to get back to [Bb] you
And now the [Cm] smell of her perfume [Eb] tells me
That it's [F] true
Chorus: Amore mi-[Gm] o damn you ba-[Cm] by
Broke my [F] heart and let me [Gm] down
Amore mio now you may [Eb] be
Just one [D7] more to cheat a-[Gm] round
Amore mi-[Gm] o damn you ba-[Cm] by
Let me [F] fall from high a-[Gm] bove
Amore mio she's your la-[Eb] dy
And it was [D7] you who killed our [Gm] love
Come On Everybody!
3. You can have it [Gm] all but you can't have [Cm] me
Never a-[D7] gain will you cheat on [Gm] me
When you're gone I'll face a better [Cm] day
I don't care I'm [D7] lonely so I [Gm] say
4. Hey I'm not in need of someone [Eb] new
Or somebody's [F] help to get back to [Bb] you
I know you've [Cm] been with her
Don't [Eb] tell me I'm a [F] fool

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com