highlight chords
[Am] [F] [C] [G]
[Am]Phong vân kéo đến, khuấy động đất [F]trời
[C]Thiên Sơn vỡ nát chia [G]hai
[Am]Nhân gian xưa nay phải chịu số [F]trời
[C]Nơi đây nhật nguyệt sinh [G]ra
Từng ngày [Am]dài cô đơn , để bảo vệ[F] nhân gian
Biết rơi lệ[C], biết cuộc đời, thế gian này [G] ai thấu chăng
[Am]Thiên cung xa xôi thấu hiểu những [F][C]Nhân gian gặp nhiều tai [G]ương
Ngay dài vẫn [Am]trôi, gió mây đến [F]đây.
Có thể làm được [C]gì , khi biết sống chết vẫn cứ [G]theo ta
Giọt lệ vẫn [Am]rơi, có ai, thấu [F]chăng
Bao nhiêu phen xông [C]pha, Nhật nguyệt vỡ nát
Sóng gió thiên[G] cung
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Yêu Dao Động Đất Trời - The Monkey King 2014

Carlson Cheng
[Am] [F] [C] [G]
[Am]Phong vân kéo đến, khuấy động đất [F]trời
[C]Thiên Sơn vỡ nát chia [G]hai
[Am]Nhân gian xưa nay phải chịu số [F]trời
[C]Nơi đây nhật nguyệt sinh [G]ra
Từng ngày [Am]dài cô đơn , để bảo vệ[F] nhân gian
Biết rơi lệ[C], biết cuộc đời, thế gian này [G] ai thấu chăng
[Am]Thiên cung xa xôi thấu hiểu những [F][C]Nhân gian gặp nhiều tai [G]ương
Ngay dài vẫn [Am]trôi, gió mây đến [F]đây.
Có thể làm được [C]gì , khi biết sống chết vẫn cứ [G]theo ta
Giọt lệ vẫn [Am]rơi, có ai, thấu [F]chăng
Bao nhiêu phen xông [C]pha, Nhật nguyệt vỡ nát
Sóng gió thiên[G] cung

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com