1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Yêu Dao Động Đất Trời - The Monkey King 2014

Cuộn trang

[Am] [F] [C] [G] [Am]Phong vân kéo đến, khuấy động đất [F]trời [C]Thiên Sơn vỡ nát chia [G]hai [Am]Nhân gian xưa nay phải chịu số [F]trời [C]Nơi đây nhật nguyệt sinh [G]ra Từng ngày [Am]dài cô đơn , để bảo vệ[F] nhân gian Biết rơi lệ[C], biết cuộc đời, thế gian này [G] ai thấu chăng [Am]Thiên cung xa xôi thấu hiểu những [F][C]Nhân gian gặp nhiều tai [G]ương Ngay dài vẫn [Am]trôi, gió mây đến [F]đây. Có thể làm được [C]gì , khi biết sống chết vẫn cứ [G]theo ta Giọt lệ vẫn [Am]rơi, có ai, thấu [F]chăng Bao nhiêu phen xông [C]pha, Nhật nguyệt vỡ nát Sóng gió thiên[G] cung

Video hướng dẫn