1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu gửi lại

Cuộn trang

1. Sao [Em] anh chưa trở lại Măng [C] Đen Để [Em] hát tiếp bản tình ca ngày [G] ấy Măng [Am] Đen một thời lửa [Em] cháy Măng [D] Đen [Bm] nỗi nhớ cồn [Em] cào. Tiếng hát [C] ai mà nghe xôn [Am] xao Nhớ Măng [D] Đen một thời con [G] gái Giận mà [Bm] thương níu anh ở [D] lại Rừng Măng [Bm] Đen xòe tán yêu [Em] thương. ĐK: Sao [G] anh sao [C] anh chưa trở [D] lại Để [Bm] hát hát [D] tiếp bản tình [Em] ca Sao [D] anh sao [G] anh về dưới [Em] nớ Mang [D] theo nắng đồng [G] bằng Nghệ [Bm] Tĩnh ở trong [Em] tim. 2. Sao [Em] anh chưa trở lại Măng [C] Đen Để [Em] hát tiếp bản tình ca ngày [G] ấy Tiếng [Am] hát xanh rừng vọng [Em] mãi Măng [D] Đen [Bm] bình mình thức [Em] dậy. Tình ca Măng [C] Đen theo anh về dưới [Am] nớ Em hát một [D] mình câu hát chung [G] chiêng Giận mà [Bm] thương anh ơi trở [D] lại với Măng [Bm] Đen câu hát cháy [Em] lòng.

Video hướng dẫn