highlight chords
				                             [Dm] 
Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu 
                   [C] 
soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây 
       [Am]        [A7] 
Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn 
                    [Dm] 
Tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa 
                [C] 
ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng 
        [Am]     [A7]      [Dm] 
Tên anh để lại nhớ thương cho mọi người 
             [F]         [Dm] 
Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô mỗi ngày thêm mới 
        [Bb]        [Gm]        [F]
Hà Nội của tôi trang sách khuya thức với sao đêm 
        [Gm] 
Hà Nội của tôi 
       [Bb]         [C] 
Trí tuệ xanh và con tim bốc cháy 
        [Bb]       [A7]        [Dm] 
Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đă bước đi 
             [F] 
Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao 
        [Dm]        [Bb] 
Mỗi một tên phố bồi hồi ḷòng ta 
       [Gm]        [F] 
Đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa 
              [Gm] 
Một bản tình ca, máu và hoa 
     [Bb]      [C] 
Ngàn năm tươi sáng măi 
     [Bb]      [A7]            [Dm] 
Và nơi đó có một người người mà tôi vẫn mến yêu 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Hà Nội

				                             [Dm] 
Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu 
                   [C] 
soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây 
       [Am]        [A7] 
Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn 
                    [Dm] 
Tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa 
                [C] 
ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng 
        [Am]     [A7]      [Dm] 
Tên anh để lại nhớ thương cho mọi người 
             [F]         [Dm] 
Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô mỗi ngày thêm mới 
        [Bb]        [Gm]        [F]
Hà Nội của tôi trang sách khuya thức với sao đêm 
        [Gm] 
Hà Nội của tôi 
       [Bb]         [C] 
Trí tuệ xanh và con tim bốc cháy 
        [Bb]       [A7]        [Dm] 
Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đă bước đi 
             [F] 
Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao 
        [Dm]        [Bb] 
Mỗi một tên phố bồi hồi ḷòng ta 
       [Gm]        [F] 
Đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa 
              [Gm] 
Một bản tình ca, máu và hoa 
     [Bb]      [C] 
Ngàn năm tươi sáng măi 
     [Bb]      [A7]            [Dm] 
Và nơi đó có một người người mà tôi vẫn mến yêu 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com