1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Yêu Không Dành Cho Ba Người

Cuộn trang

Có lẽ giờ đây ta phải [Em]rời xa nhau [Bm7] Để những niềm đau không dài [D]thêm mỗi ngày [C] Bởi một tình [Am7]yêu không thể dành [D]cho ba người Người ta [Bm]đến nên anh phải đi [Em]thôi [C]Chắc em mệt lắm khi bao [D]ngày trôi qua [Bm] Cứ phải cố [G]gắng dối lòng [Bm/F]anh bên này [C] Thôi kể từ đây anh sẽ trả [Em]lại cho em Thời gian khi ta [Bm]chưa thuộc về [Em]nhau Giây [Bm]phút khó vượt qua [G]nhất là khi biết yêu thương em [D]trao nhiều người Chẳng phải [Bm7]riêng anh hay riêng một [Em]ai Nên ngỡ bao ngày qua [C]vẫn nghĩ con tim em nhỏ [D]bé Nên hình bóng anh là [Em]đủ lấp đầy Nhìn thấy những giọt nước [C]mắt anh rơi, mỗi [D]lúc nhiều hơn Thì em [Bm]có thấy nhói đau trong lòng [Em]không? Hay [Bm]khiến anh buồn thì [C]em mới hạnh phúc Vì đó là [D]một thói quen trong con [Em]người em? [Em]| [D]| [C]| [D]| [Em]| [D]| [C]| [Bm]- [Em]| [Am] [C]Chắc em mệt lắm khi bao [D]ngày trôi qua [Bm] Cứ phải cố gắng dối lòng [E7]anh bên này [C] Thôi kể từ đây anh sẽ trả [D]lại cho em Thời gian khi ta [Bm]chưa thuộc về [Em]nhau Giây [D]phút khó vượt qua [C]nhất là khi biết yêu thương em [D]trao nhiều người Chẳng phải [Bm7]riêng anh hay riêng một [Em]ai Nên [D]ngỡ bao ngày qua [C]vẫn nghĩ con tim em nhỏ [D]bé Nên hình bóng anh là [C]đủ lấp đầy [Em] Nhìn thấy những giọt nước [C]mắt anh rơi, mỗi [D]lúc nhiều hơn Thì em [Bm]có thấy nhói đau trong lòng [Em]không? Hay [G]khiến anh buồn thì [C]em mới hạnh phúc Vì đó là [D]một thói quen trong con [Em]người em? [Em]| [C]| [D]| [Bm]| [Em]| [C]| [Bbm]| [C]| [C] Lên 1/2 cung: Giây phút khó vượt qua [C#]nhất là khi biết yêu thương em [D#]trao nhiều người Chẳng phải [Cm]riêng anh hay riêng một [Fm]ai Nên ngỡ bao ngày qua [C#]vẫn nghĩ con tim em nhỏ [D#]bé Nên hình bóng anh [F]là đủ lấp đầy [Fm] Nhìn thấy những giọt nước [C#]mắt anh rơi, mỗi [D#]lúc nhiều hơn Thì em [Cm]có thấy nhói đau trong lòng [Fm]không? Hay khiến anh buồn thì [C#]em mới hạnh phúc Vì đó là [D#]một thói quen trong con [Fm]người em? Hay khiến anh buồn thì [C#]em mới hạnh phúc Vì đó là [D#]một thói quen [Cm]... trong con [D#]người [Fm]em? Share http://facebook.com/kuteb1

Video hướng dẫn