1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu nơi thiên chúa dành cho tôi

Cuộn trang

[Dm] Tình yêu nơi Thiên Chúa dành [C] cho tôi Cho những [Am] ai tìm kiếm [Dm] Ngài Tình yêu nơi Thiên Chúa dành [C] cho tôi mãi không đổi [F] thay [Gm] Nước mắt, sẽ [Dm] nên vui mừng, mọi đau [F] đớn, sẽ nên an [Gm] lành Tình yêu [Bb] nơi Thiên Chúa dành [Am] cho ai tin [Dm] Ngài ĐK: [Bb] Chúa đã đến cho [C] tôi niềm [F] tin với bao hy [Dm] vọng Và [Bb] Chúa đã xóa [C] bao tội lỗi [F] tôi [Bb] Chúa đã đến cho [C] tôi một tình [F] yêu mãi không phai [Dm] tàn Và [Bb] Chúa đã đến, Ngài đổi mới đời [A7] tôi Thật tình yêu [Dm] Chúa quá lớn, nào tôi có biết Thật tình yêu [Bb] cứu Chúa quá lớn, nào tôi có hay Bởi cớ [C] sao Giê-xu, Ngài gánh thay tội [F] tôi [A7] Thật tình yêu [Dm] Chúa quá lớn, nào ai ví sánh Vì tội tôi [Bb] cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau Bởi cớ [C] yêu thương tôi, Ngài [Am] đến đây vì [Dm] tôi

Video hướng dẫn