1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Thập Giá

Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt - Thơ: Hoa Ngâu
Nguồn: thanhcavietnam.net