1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Thiên Chúa

Cuộn trang

ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 1. Người đã thương [Dm] tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu [A7] trời [Dm] Nào ai có [F] biết tôi đã từ [Bb] đâu sinh đến trong [A7] đời? Chúa đã thương [Gm] tôi nên có đôi [F] môi Tôi ca ngàn [A7] khúc hát vang lên ngợi [Dm] khen ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 2. Trời đất bao [Dm] la dành hết cho ta đâu có tình [A7] cờ [Dm] Tình yêu Thiên [F] Chúa đã tác tạo [Bb] nên sông núi trên [A7] đời Trong gió lên [Gm] khơi, trong tiếng mưa [F] rơi Nghe như là [A7] tiếng Chúa trong tim mọi [Dm] người ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 3. Ngày tháng hôm [Dm] nay và mãi tương lai Chúa biết từng [A7] ngày [Dm] Ðời tôi đang [F] sống dẫu có đổi [Bb] thay tay Chúa an [A7] bài. Mưa gió miên [Gm] man hay nắng hân [F] hoan Môi luôn tràn [A7] tiếng hát tâm tư bình [Dm] an ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 4. Nhìn ngước lên [Dm] cao ngàn ánh trăng sao tinh tú dạt [A7] dào [Dm] Nào ai dám [F] nói đất thấp trời [Bb] cao Chúa ở nơi [A7] nào? Chúa ở bên [Gm] tôi dâu có xa [F] xôi Như đôi hình [A7] với bóng theo nhau mọi [Dm] nơi

Video hướng dẫn