highlight chords
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
1. Người đã thương [Dm] tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu [A7] trời [Dm]
Nào ai có [F] biết tôi đã từ [Bb] đâu sinh đến trong [A7] đời? 
Chúa đã thương [Gm] tôi nên có đôi [F] môi 
Tôi ca ngàn [A7] khúc hát vang lên ngợi [Dm] khen
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
2. Trời đất bao [Dm] la dành hết cho ta đâu có tình [A7] cờ [Dm]
Tình yêu Thiên [F] Chúa đã tác tạo [Bb] nên sông núi trên [A7] đời
Trong gió lên [Gm] khơi, trong tiếng mưa [F] rơi
Nghe như là [A7] tiếng Chúa trong tim mọi [Dm] người 
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
3. Ngày tháng hôm [Dm] nay và mãi tương lai Chúa biết từng [A7] ngày [Dm]
Ðời tôi đang [F] sống dẫu có đổi [Bb] thay tay Chúa an [A7] bài. 
Mưa gió miên [Gm] man hay nắng hân [F] hoan 
Môi luôn tràn [A7] tiếng hát tâm tư bình [Dm] an 
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
4. Nhìn ngước lên [Dm] cao ngàn ánh trăng sao tinh tú dạt [A7] dào [Dm]
Nào ai dám [F] nói đất thấp trời [Bb] cao Chúa ở nơi [A7] nào? 
Chúa ở bên [Gm] tôi dâu có xa [F] xôi 
Như đôi hình [A7] với bóng theo nhau mọi [Dm] nơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu Thiên Chúa

Thế Thông , Đình Diễn
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
1. Người đã thương [Dm] tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu [A7] trời [Dm]
Nào ai có [F] biết tôi đã từ [Bb] đâu sinh đến trong [A7] đời? 
Chúa đã thương [Gm] tôi nên có đôi [F] môi 
Tôi ca ngàn [A7] khúc hát vang lên ngợi [Dm] khen
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
2. Trời đất bao [Dm] la dành hết cho ta đâu có tình [A7] cờ [Dm]
Tình yêu Thiên [F] Chúa đã tác tạo [Bb] nên sông núi trên [A7] đời
Trong gió lên [Gm] khơi, trong tiếng mưa [F] rơi
Nghe như là [A7] tiếng Chúa trong tim mọi [Dm] người 
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
3. Ngày tháng hôm [Dm] nay và mãi tương lai Chúa biết từng [A7] ngày [Dm]
Ðời tôi đang [F] sống dẫu có đổi [Bb] thay tay Chúa an [A7] bài. 
Mưa gió miên [Gm] man hay nắng hân [F] hoan 
Môi luôn tràn [A7] tiếng hát tâm tư bình [Dm] an 
ĐK: Tình yêu Thiên [Dm] Chúa như trăng như sao
Đưa con lên [A7] cao ôi nào biết lấy chi báo [Dm] đền? 
Chúa dắt dìu [F] con, đi qua đêm đen
Cho con ca [Gm] khen tình yêu Chúa ôi như đại [A7] dương 
Tình yêu Thiên [Dm] Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội [Dm] đời 
Ôi tình Chúa sao quá cao [A7] vời con quyết trọn [Dm] đời dâng hiến xác [Gm] thân 
Loan báo thiên [A7] ân cho khắp nhân [Dm] trần 
4. Nhìn ngước lên [Dm] cao ngàn ánh trăng sao tinh tú dạt [A7] dào [Dm]
Nào ai dám [F] nói đất thấp trời [Bb] cao Chúa ở nơi [A7] nào? 
Chúa ở bên [Gm] tôi dâu có xa [F] xôi 
Như đôi hình [A7] với bóng theo nhau mọi [Dm] nơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com