Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu thủy thủ

Cuộn trang

Mắt em màu trùng [Dm] dương, tóc em như sóng cồn Gió nhẹ tựa như [Gm] hơi thở của người yêu buồn mà duyên [Dm] dáng. Anh là thủy [A7] thủ mang lòng biển [Gm] cả trao về tình [Dm] em Đã đành em yêu [Dm] anh, sao bằng anh thương [Gm] em Như biển đông lai [A7] láng, ví bằng đất nước [Dm] mình Nên bể dâu hoang [Gm] tàn, nhưng tình không tan [A7] biến Nhớ em điểm sao [Dm] đêm, đếm sao mà vấn lòng Vấn lòng càng thương [Gm] hơn, tình nào cho em tình nào cho [Dm] Nước ? Anh là thủy [A7] thủ yêu đời biển [Gm] cả như người tình [Dm] chung