highlight chords
Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu?
Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới,
rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền,
mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối.
Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi.
Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta.
Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ.
Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi.
Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ.
Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ.
Tiếng [F]anh ấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời.
Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi.
Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi.
Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu?
Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới,
rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền,
mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối.
Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi.
Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta.
Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ.
Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi.
Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ.
Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ.
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời.
Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi.
Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi.
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời
…
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời…
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Yêu Trên Sông Quan Họ

Phan Lạc Hoa
Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu?
Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới,
rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền,
mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối.
Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi.
Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta.
Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ.
Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi.
Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ.
Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ.
Tiếng [F]anh ấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời.
Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi.
Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi.
Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu?
Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới,
rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu.
Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền,
mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối.
Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi.
Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta.
Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ.
Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi.
Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ.
Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ.
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời.
Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi.
Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi.
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời
…
Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời…

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com