1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình Yêu Trên Sông Quan Họ

Cuộn trang

Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu? Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới, rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu. Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền, mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối. Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi. Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta. Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ. Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi. Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ. Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng [F]anh ấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời. Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi. Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi. Tình [Gm]yêu có từ nơi đâu? Êm [G7]êm một khúc sông [Cm]cầu, sao [Gm]trời lọt qua mắt [Eb]lưới, rơi [F]đầy xuống dòng sông [Gm]sâu. Tình đã trao nhau êm đềm em [Bb]là cô Tấm thảo [Cm]hiền, mà [Gm]mắt vẫn nhìn bối [Dm]rối. Gặp [D7]nhau lần nào cũng [Gm]vội, chẳng [Dm]đủ gần mà giận [Gm]dỗi. Nhà [Eb]xa mặt trận càng [Ab]xa, tình [Cm]yêu có từ đôi [D7]ta. Tình [Gm]yêu có từ nơi em, đi [G7]qua năm tháng đợi [Cm]chờ. Tình yêu có từ nơi [Dm]anh, lửa rừng bập bùng vách [Eb]núi. Anh [Gm]đi ra miền biên [Bb]giới, làng [F]quê em đợi em [Gm]chờ. Con [F]sông của người quan [D]họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời. Đừng [Dm]quên đừng tàn mà đừng [Eb]nguôi. Đừng [D7]quên đừng tàn mà đừng [Gm]nguôi. Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời … Tiếng [F]anhấm như hơi [Dm]thở, em [D7]nghe để nhớ suốt [Gm]đời…

Video hướng dẫn