1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu và huyền thoại

Cuộn trang

[F] Nàng mọc cánh bay [Bb] đến nơi chân [F] trời Chàng đuổi [Bb] theo trên chuyến xe cuộc [Dm] đời Nàng vươn [Bb] tay hái sao trời đỉnh [F] núi Kết lên tóc [Gm] mây như đôi mắt tình [C] yêu [F] Nàng cầm đuốc soi [Bb] sáng tâm tư [F] chàng Bầy thỏ [Bb] ngoan đi trốn đôi tay [Dm] chàng Hồn chết [Bb] đuối nơi sông dài yêu [F] đương [Gm] Bóng đêm đứng trông chiều [C7] khóc ai sương [F] mù Trên [Bb] đồng bằng ân [C] ái, môi [Am] nàng là hoa [Dm] thắm Cho [Gm] mật ngọt tình [C] yêu, đam [Gm] mê đừng trốn [F] mất Mây [Bb] mùa hè thiêu [C] đốt, sa [Am] mạc lòng rực [Dm] cháy Chim [Gm] rừng về hỏi [C] lá, đàn [Gm] quạ bên cười [C7][F] Nàng là đá bao [Bb] tuổi xanh hỡi [F] nàng Chàng là [Bb] rêu ôm đá mơ thiên [Dm] đàng Bằng đôi [Bb] chân mang linh hồn rã [F] điếu [Gm] Đá xanh chở rêu về [C7] núi ta tự [F] tình

Video hướng dẫn