highlight chords
[F] Nàng mọc cánh bay [Bb] đến nơi chân [F] trời
Chàng đuổi [Bb] theo trên chuyến xe cuộc [Dm] đời
Nàng vươn [Bb] tay hái sao trời đỉnh [F] núi
Kết lên tóc [Gm] mây như đôi mắt tình [C] yêu
[F] Nàng cầm đuốc soi [Bb] sáng tâm tư [F] chàng
Bầy thỏ [Bb] ngoan đi trốn đôi tay [Dm] chàng
Hồn chết [Bb] đuối nơi sông dài yêu [F] đương
[Gm] Bóng đêm đứng trông chiều [C7] khóc ai sương [F] mù
Trên [Bb] đồng bằng ân [C] ái, môi [Am] nàng là hoa [Dm] thắm
Cho [Gm] mật ngọt tình [C] yêu, đam [Gm] mê đừng trốn [F] mất
Mây [Bb] mùa hè thiêu [C] đốt, sa [Am] mạc lòng rực [Dm] cháy
Chim [Gm] rừng về hỏi [C] lá, đàn [Gm] quạ bên cười [C7][F] Nàng là đá bao [Bb] tuổi xanh hỡi [F] nàng
Chàng là [Bb] rêu ôm đá mơ thiên [Dm] đàng
Bằng đôi [Bb] chân mang linh hồn rã [F] điếu
[Gm] Đá xanh chở rêu về [C7] núi ta tự [F] tình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình yêu và huyền thoại

Trịnh Công Sơn
[F] Nàng mọc cánh bay [Bb] đến nơi chân [F] trời
Chàng đuổi [Bb] theo trên chuyến xe cuộc [Dm] đời
Nàng vươn [Bb] tay hái sao trời đỉnh [F] núi
Kết lên tóc [Gm] mây như đôi mắt tình [C] yêu
[F] Nàng cầm đuốc soi [Bb] sáng tâm tư [F] chàng
Bầy thỏ [Bb] ngoan đi trốn đôi tay [Dm] chàng
Hồn chết [Bb] đuối nơi sông dài yêu [F] đương
[Gm] Bóng đêm đứng trông chiều [C7] khóc ai sương [F] mù
Trên [Bb] đồng bằng ân [C] ái, môi [Am] nàng là hoa [Dm] thắm
Cho [Gm] mật ngọt tình [C] yêu, đam [Gm] mê đừng trốn [F] mất
Mây [Bb] mùa hè thiêu [C] đốt, sa [Am] mạc lòng rực [Dm] cháy
Chim [Gm] rừng về hỏi [C] lá, đàn [Gm] quạ bên cười [C7][F] Nàng là đá bao [Bb] tuổi xanh hỡi [F] nàng
Chàng là [Bb] rêu ôm đá mơ thiên [Dm] đàng
Bằng đôi [Bb] chân mang linh hồn rã [F] điếu
[Gm] Đá xanh chở rêu về [C7] núi ta tự [F] tình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com