highlight chords
				                [C] [G] [Am] [Am]  
Intro:  (2x) 
 

     
Verse 1: 
 

[C]       [G]  
You shout it out 
  [Am]             
but I can"t hear a word you say 
[C]       [G]        [Am]  
I"m talking loud not saying much 
[C]      [G]    [Am]            
I"m critici zed but all your bullets ricochet 
[C]       [G]       [Am] 
You shoot me down, but I get up 
 

 

    
Chorus: 
 

[F]      [G]        [Em]  
I"m bulletp roof, nothing to lose 
   [Am]     [F]  
fire away, fire away 
  [G]          [Em] 
rico chet, you take your aim 
   [Am]     [F]  
fire away, fire away 
       [G]        [Em]  
you shoot me down but I won"t fall 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

 

       [F] [G] [Em] [Am]  
Instrumental:  (2x) 
 

 

     
Verse 2: 
 

      
Cut me down 
                     
but it"s you who"ll have further to fall 
             
Ghost town, haunted love 
                            
Raise your voice, sticks and stones may break my bones 
                 
I"m talking loud not saying much 
 

 

    
Chorus: 
 

                  
I"m bulletproof, nothing to lose 
           
fire away, fire away 
              
ricochet, you take your aim 
           
fire away, fire away 
                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

[G] [Em] 
 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

[G] [Em] 
 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

    
Bridge: 
 

[F]      [G]      [Em] 
Stone-hard , machine gun 
       [Am]      
Firing at the ones who run 
[F]      [G]        [Am]  
stone hard , as bulletproof glass 
 

 

    
Chorus: 
 

                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

[F] [G] [Em] [Am] 
  
 

[F] [G] [Em] 
 
 

   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Titanium - David Guetta

				                [C] [G] [Am] [Am]  
Intro:  (2x) 
 

     
Verse 1: 
 

[C]       [G]  
You shout it out 
  [Am]             
but I can"t hear a word you say 
[C]       [G]        [Am]  
I"m talking loud not saying much 
[C]      [G]    [Am]            
I"m critici zed but all your bullets ricochet 
[C]       [G]       [Am] 
You shoot me down, but I get up 
 

 

    
Chorus: 
 

[F]      [G]        [Em]  
I"m bulletp roof, nothing to lose 
   [Am]     [F]  
fire away, fire away 
  [G]          [Em] 
rico chet, you take your aim 
   [Am]     [F]  
fire away, fire away 
       [G]        [Em]  
you shoot me down but I won"t fall 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

 

       [F] [G] [Em] [Am]  
Instrumental:  (2x) 
 

 

     
Verse 2: 
 

      
Cut me down 
                     
but it"s you who"ll have further to fall 
             
Ghost town, haunted love 
                            
Raise your voice, sticks and stones may break my bones 
                 
I"m talking loud not saying much 
 

 

    
Chorus: 
 

                  
I"m bulletproof, nothing to lose 
           
fire away, fire away 
              
ricochet, you take your aim 
           
fire away, fire away 
                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                  
you shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

[G] [Em] 
 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

[G] [Em] 
 
   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
 

    
Bridge: 
 

[F]      [G]      [Em] 
Stone-hard , machine gun 
       [Am]      
Firing at the ones who run 
[F]      [G]        [Am]  
stone hard , as bulletproof glass 
 

 

    
Chorus: 
 

                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
                   
You shoot me down but I won"t fall 
           
I am tita - ni - um 
 

[F] [G] [Em] [Am] 
  
 

[F] [G] [Em] 
 
 

   [Am]   [Asus2] [F] 
I am tita - ni - um 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com