1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tổ quốc gọi tên mình

Cuộn trang

Tôi đang [Em] nghe Tổ quốc gọi tên [Am] mình Bằng [F] tiếng sóng Trường [Dm] Sa, [C] Hoàng Sa dội vào ghềnh [E7] đá Tiếng Tổ [F] quốc vọng về từ biển [Dm] cả Nơi bão tố dập [B7] dồn, chăng [Dm] lưới, bủa [E7] vây Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên [Am] mình Bằng [F] tiếng sóng Trường [Dm] Sa, [C] Hoàng Sa dội vào ghềnh [E7] đá Sóng cuồng [F] cuộn lên dáng hình đất [Dm] nước Một tấc biển cắt [B7] rời, [E7] vạn tấc đất đớn [Am] đau Tổ quốc của [Dm] tôi, Tổ quốc của [E7] tôi Mấy ngàn [Dm] năm chưa bao giờ ngơi [Am] nghỉ Ngọn đuốc Hòa [F] bình, bao người đã [C] ngã Máu của [E7] người nhuộm mặn sóng biển [Am] Đông Tổ quốc linh [Dm] thiêng, [E7] tổ quốc linh thiêng Ngọn đuốc [F] hòa bình trên tay rực [C] lửa Biết bao triệu [G] mỗi người thao thức tiếng [E7] Việt Nam Biết bao triệu [F] người lấy thân mình che [C] chở Tổ quốc linh [Dm] thiêng, [E7] tổ quốc linh thiêng Ngọn đuốc [F] hòa bình trên tay rực [C] lửa Tôi lắng [Dm] nghe, tôi lắng [G] nghe Tôi [E7] lắng nghe Tổ quốc gọi tên [Am] mình

Video hướng dẫn