1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tơ tằm

Cuộn trang

1. Chiều [Am] nay ra bờ sông [C] vắng Thấy con chuồn chuồn bay [Am] về Chuồn [G] chuồn đưa tin [Em] bão Mai [G] này về chốn [Am] xưa (Con [G] chuồn chuồn bay [Em] về Quay [G] lại bờ bến [Am] xưa) Ngày [Am] xưa khi còn con [C] gái Ước mơ được cùng theo [Am] người Giờ [G] đành ôm mong [Em] nhớ Thương [G] mẹ già xứ [Am] xa (Mơ [G] được cùng theo [Em] người Thương [G] mẹ già xứ [Am] xa) 2. Ngày em [F] đi, [G] trời đang bão [Am] giông Ngày em [F] đi, [G] còn ai nhớ [Em] trông Để cho [D] mẹ trách bỏ đi [E7] xa Tháng năm [D] dài nhớ mẹ thương [Em] cha Trách gì [G] nhau đời mình con gái Con như [Em] mẹ trách thì trách [Am] ai (Trách gì [G] nhau đời mình con gái Con như [Em] mẹ trách thì trách [Am] ai). Ngày về [F] thăm [G] mẹ ra đón [Am] em Màu thời [F] gian [G] bạc trên tóc [Em] xanh Khóc cho [D] nhiều để rồi như [Em] không Nhớ thương [D] hoài bóng mẹ bên [Em] sông Chút trầu [G] cau giờ thì đã héo Duyên [Em] tờ tằm suốt đời mang [Am] theo (Chút trầu [G] cau giờ thì đã héo Duyên tơ [Em] tằm suốt đời mang [Am] theo) * (Chiều chiều [F] ra bờ sông [G] vắng, ai [Am] chờ Chuồn chuồn [F] bay về nơi [G] ấy, nhớ [Am] mong Kỷ niệm [F] xưa thời con [G] gái mơ [Am] mộng Giờ đành [F] ôm niềm thương [G] nhớ mẹ [Am] cha)

Video hướng dẫn