1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Cuộn trang

Thuở [A] ấy em [C] vừa thôi kẹp [A] tóc Thuở ấy anh [C] vừa thôi học [A] xong Yêu [C] anh, yêu [D] anh em làm [A] thơ Yêu em, yêu [D] em anh soạn [A] nhạc. Thuở ấy thơ [C] còn non mùi [A] sữa Thuở ấy tiếng [C] đàn nghe vụng [A] quá Cho [C] nên không [D] khoe nhau bài [A] thơ Cho nên không [D] khoe nhau bài [A] nhạc. Ở [G] nhà mẹ dạy câu [A] ca Mang ra cho anh nghe [C] nhé Ở nhà mẹ dạy câu [A] ru Mang ra cho nhau ghi [C] nhớ [A] A à! Lan huệ sầu ai lan huệ [D] héo Lan huệ sầu [A] đời trong [G] héo ngoài [A] tươi. [C] [A] [C] Từ [A] đó ta [C] thành đôi tình [A] nhân Từ đó ta [C] cùng vui tình [A] xuân Yêu [C] nhau, yêu [D] nhau theo thời [A] gian Xa nhau, xa [D] nhau theo mộng [A] tàn. Từ đó em [C] làm dâu người [A] ta Từ đó anh [C] thành anh nghệ [A] sĩ Em [C] thôi, em [D] thôi không làm [A] thơ Em yên, em [D] yên vui chuyện [A] nhà. Còn [G] đời người bạn năm [A] nao Trôi theo, trôi theo cơm [C] áo Cười đùa đàn địch xôn [A] xao Nhưng không quên câu hoa [C] héo [A] A à! Lan huệ sầu ai lan huệ [D] héo Lan huệ sầu [A] đời trong [G] héo ngoài [A] tươi. [C] [A] [C] Đời [A] sống trôi [C] hoài không nghỉ [A] ngơi Đời sống kéo [C] dài cõi trần [A] ai Con [C] tim, con [D] tim gieo ngàn [A] nơi Anh yêu, anh [D] yêu cũng nhiều [A] rồi Lòng vẫn thương [C] người em tuổi [A] thơ Lòng vẫn nhớ [C] tình duyên ngày [A] xưa Bao [C] nhiêu, bao [D] nhiêu thiên trường [A] ca Không qua, không [D] qua câu mẹ [A] hò Ngày [G] nào mẹ dạy câu [A] ca Đôi ta ru nhau trong [C] gió Ngày rày đọc lại câu [A] thơ Mưa rơi, mưa rơi trên [C] má. [A] A à ! Tóc mai sợi vắn sợi [D] dài Lấy nhau chẳng [A] đặng, thương [G] hoài ngàn [A] năm.

Video hướng dẫn