1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tóc xưa

Cuộn trang

1. Ngày [D] nào nhặt tóc quanh đây Sợi nằm bên [Bm] gối sợi bay ra [F#m] vườn Sợi [Em] dài buộc mối yêu thương Sợi ngắn cột [A7] lấy nỗi buồn xa [D] quê Mượt [D] mà một thuở tóc thề Gió lùa qua [G] tóc mân mê vai [A] mềm Sợi [D] nào đánh rớt bên [Em] thềm Nhặt về chờ [A7] tối ru đêm giấc [D] nồng ĐK: Sợi [Dm] nào sáng gội chiều [F] hong Gió đưa hương tóc qua song cửa [A] mành Lạc [Dm] vào ngõ vắng nhà [Gm] anh Quen người quen [Bb] cảnh không đành rời [A7] xa Tóc [Dm] nào đen óng hôm qua Gởi vào trang [Gm] sách bên ta mỗi [A] ngày Sợi [Dm] nào là sợi tóc [Gm] mai Lòa xòa bên [A7] trán làm ai phải [Dm] lòng 3. Để [D] mà sáng đợi chiều trông Sợi kề bên [G] má sợi hôn môi [A] người Sợi [Em] nào từ thuở đôi [A7] mươi Tóc tơ se kết tiếng cười nỗi [D] đau * Sợi [D] nhìn ngày tháng qua [Bm] mau Tóc xanh hôm [Em] trước bạc màu hôm [A] nay Tóc [D] xưa giờ đã xa bay Sợi buồn ở [A7] lại ngắn dài xót [D] xa

Video hướng dẫn