1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi bán đường tơ

Cuộn trang

[C] Tôi bán đường [Am] tơ Ca ca hát [G] hát, điên điên rồ [Am] rồ Quên quên nhớ [F] nhớ, mơ mơ hồ hồ Thương vay khóc [Dm] mướn Khéo vui cợt [G] đùa khéo se tình [Am] hờ Rút tơ lòng [G] ra chiều [F] nhân thế [G] say ước mơ Tôi [C] bán đường [Dm] tơ Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ [Am] hồ Ca ca hát [F] hát, điên điên rồ rồ Thương thương nhớ [G] nhớ Khéo say vật vờ, khéo vui cợt [Am] đùa Rút tơ lòng [D7] ra, tình [G] duyên ta [Am] se mối [C] hờ Tục trần nào [C] ai tan hết niềm [Dm] say Nhớ tiếc mơ [F] màng luyến ái vô [G] cùng Hồn theo áng [Am] mây [Em] vì đời xin chuốc đường [Am] tơ Chiều ghi niềm thơ ta nhớ ta [A7] buồn ta ước ta [Dm] mơ Con [Em] tằm rút [Am][C] cho đời diêm dúa cho đời trai [Dm][G] Tôi bán đường [Am][G] cho lòng cạn [Em] thắt cho ai cợt [C] đùa Trần [C] gian còn thương [Am] nhớ Góp tiếng tơ [G] chung có tiếng lòng [Am] ta Hoà cùng với tơ lòng [Em] người Tình tứ ngập [E7] trời buồn nhớ bao [Am] nguôi Trần gian mơ ước [Em] gì? Vì đời xin [C] hiến ngàn đường tơ [Em] đó! Tôi bán đường [Am] tơ Rút hết tâm [Dm] can nhịp lời [C] ca!

Video hướng dẫn