highlight chords
Capo ngăn 1

Intro
[Am] [F] [C] [G] X2

Verse 1
Em ơi em đi về [F]
Em đừng ham chơi nữa [C]
Hãy về đây bên [G]anh
Anh cần em nhiều [Am]lắm
Em ơi em đi [F]về
Cuộc đời mình rất [C] ngắn
Đừng để mất thời [G] gian
Vì nhưng chuyện vô [Am] nghĩa
Anh ơi anh hãy [F] chờ,
Em còn bận việc [C] chút
Khi chiều xuống em [G] qua,
Anh vui lòng chờ nhé [Am]
Em sẽ đến bên [F]anh,
Em cần anh kiên [C]nhẫn
Chẳng còn lo lắng [G]chi
Sao anh lại hờn [Am]dỗi

PRE[C]HORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It us [C]u can [G]see

CHORD
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone

VERSE 2
Em ơi , anh không [F]thể,
Chờ đợi thêm [C]nữa
Có nhiều thứ phải [G]lo,
Không thể chờ em [Am]mãi
Nếu như anh không [F]thế,
Chờ đợi em thêm [C]nữa
Hãy cứ thế đi [G]đi,
Ta không cần nhau [Am]nữa
Thôi đừng nói chi [F]thêm,
Chỉ còn là vô [C]nghĩa
Nếu không hiểu cho [G]nhau,
Chằng có thể đi [Am]tiếp

PRE[C]HORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can see [G]
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it me [F]
Is It [C]us u can [G]see

CHORD
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone

BRIDGE
[E]I'm not happy to make u [Am]cry
Don't throw our love [F]away
I just want u to stay [G]
[E]All i gotta say:
I'm sorry [Am]Babe
We all make [F]mistakes,
Forgiving is the best [G]way if we want to keep our love [E]

PRE[C]HORD
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]

PRE[C]HORD
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong

[Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi Đã Sai ( I Was Wrong )

Kimmese
Capo ngăn 1

Intro
[Am] [F] [C] [G] X2

Verse 1
Em ơi em đi về [F]
Em đừng ham chơi nữa [C]
Hãy về đây bên [G]anh
Anh cần em nhiều [Am]lắm
Em ơi em đi [F]về
Cuộc đời mình rất [C] ngắn
Đừng để mất thời [G] gian
Vì nhưng chuyện vô [Am] nghĩa
Anh ơi anh hãy [F] chờ,
Em còn bận việc [C] chút
Khi chiều xuống em [G] qua,
Anh vui lòng chờ nhé [Am]
Em sẽ đến bên [F]anh,
Em cần anh kiên [C]nhẫn
Chẳng còn lo lắng [G]chi
Sao anh lại hờn [Am]dỗi

PRE[C]HORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It us [C]u can [G]see

CHORD
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone

VERSE 2
Em ơi , anh không [F]thể,
Chờ đợi thêm [C]nữa
Có nhiều thứ phải [G]lo,
Không thể chờ em [Am]mãi
Nếu như anh không [F]thế,
Chờ đợi em thêm [C]nữa
Hãy cứ thế đi [G]đi,
Ta không cần nhau [Am]nữa
Thôi đừng nói chi [F]thêm,
Chỉ còn là vô [C]nghĩa
Nếu không hiểu cho [G]nhau,
Chằng có thể đi [Am]tiếp

PRE[C]HORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can see [G]
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it me [F]
Is It [C]us u can [G]see

CHORD
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone

BRIDGE
[E]I'm not happy to make u [Am]cry
Don't throw our love [F]away
I just want u to stay [G]
[E]All i gotta say:
I'm sorry [Am]Babe
We all make [F]mistakes,
Forgiving is the best [G]way if we want to keep our love [E]

PRE[C]HORD
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it's [F]me
no it's [C]us
now we see [G]

PRE[C]HORD
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong

[Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com