1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi Đã Sai ( I Was Wrong )

Cuộn trang

Capo ngăn 1 Intro [Am] [F] [C] [G] X2 Verse 1 Em ơi em đi về [F] Em đừng ham chơi nữa [C] Hãy về đây bên [G]anh Anh cần em nhiều [Am]lắm Em ơi em đi [F]về Cuộc đời mình rất [C] ngắn Đừng để mất thời [G] gian Vì nhưng chuyện vô [Am] nghĩa Anh ơi anh hãy [F] chờ, Em còn bận việc [C] chút Khi chiều xuống em [G] qua, Anh vui lòng chờ nhé [Am] Em sẽ đến bên [F]anh, Em cần anh kiên [C]nhẫn Chẳng còn lo lắng [G]chi Sao anh lại hờn [Am]dỗi PRE[C]HORD Is it [Am]u, is it [F]me Is It [C]us u can [G]see Is it [Am]u, is it [F]me Is It [C]us u can [G]see Is it [Am]u, is it [F]me Is It us [C]u can [G]see CHORD [Am]Bye bye baby [F] [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye baby [F] [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye [F]baby [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye baby [F] [C]Everything is [G]gone VERSE 2 Em ơi , anh không [F]thể, Chờ đợi thêm [C]nữa Có nhiều thứ phải [G]lo, Không thể chờ em [Am]mãi Nếu như anh không [F]thế, Chờ đợi em thêm [C]nữa Hãy cứ thế đi [G]đi, Ta không cần nhau [Am]nữa Thôi đừng nói chi [F]thêm, Chỉ còn là vô [C]nghĩa Nếu không hiểu cho [G]nhau, Chằng có thể đi [Am]tiếp PRE[C]HORD Is it [Am]u, is it [F]me Is It [C]us u can see [G] Is it [Am]u, is it [F]me Is It [C]us u can [G]see Is it [Am]u, is it me [F] Is It [C]us u can [G]see CHORD [Am]Bye bye [F]baby [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye baby [F] [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye [F]baby [C]Everything is [G]gone [Am]Bye bye [F]baby [C]Everything is [G]gone BRIDGE [E]I'm not happy to make u [Am]cry Don't throw our love [F]away I just want u to stay [G] [E]All i gotta say: I'm sorry [Am]Babe We all make [F]mistakes, Forgiving is the best [G]way if we want to keep our love [E] PRE[C]HORD Is it [Am]u, yeah it's [F]me no it's [C]us now we see [G] Is it [Am]u, yeah it's [F]me no it's [C]us now we see [G] Is it [Am]u, yeah it's [F]me no it's [C]us now we see [G] Is it [Am]u, yeah it's [F]me no it's [C]us now we see [G] PRE[C]HORD [Am]Oh my [F]Baby [C]I Know i was [G]wrong [Am]Oh my [F]Baby [C]I Know i was [G]wrong [Am]Oh my [F]Baby [C]I Know i was [G]wrong [Am]Oh my [F]Baby [C]I Know i was [G]wrong [Am]Oh, Oh, [F]Oh, [C]I know I was [G]wrong [Am]Oh, Oh, [F]Oh, [C]I know I was [G]wrong [Am]

Video hướng dẫn