1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tôi đang mơ giấc mộng dài

Phạm Duy , Lê Lan
Nguồn: hopamviet.com